Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 V stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 V stručnosti

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
04-06-2018 Štúdia

The return of foreign fighters to EU soil: Ex-post evaluation
15-05-2018 Štúdia

Counter Terrorism and External Border Management in Italy
15-05-2018 Hĺbková analýza

EU Civil Protection Responding to CBRN Incidents and Attacks
03-05-2018 Hĺbková analýza

Member States’ Preparedness for CBRN Threats
03-05-2018 Štúdia

The Mechanisms of Prevention and Detection of CBRN Illegal Material Transfers Across Borders and Within the EU
03-05-2018 Štúdia

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism
06-10-2017 Hĺbková analýza