Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 19. septembra 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 24. septembra 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-24_2 PE641.210v02-00
TRAN

 

  AMENDMENTS 1 - 68 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

10-09-2019 TRAN_AM(2019)640014 PE640.014v01-00
TRAN

Daniel FREUND

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY Rozpočet 2020

27-08-2019 TRAN_AB(2019)640617 PE640.617v01-00
TRAN

Daniel FREUND

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

26-07-2019 TRAN_PA(2019)639932 PE639.932v01-00
TRAN

Daniel FREUND

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-09-2019