Podporné analýzy

Podporné analýzy

 

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingové materiály tematických sekcií a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európskej pridanej hodnoty. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ako vyhľadávať 
 

Dokumenty možno vyhľadávať výberom výboru/výborov zodpovedných za vyžiadanie podporných analýz, výberom chronologicky usporiadaného obdobia, referenčného čísla alebo typu dokumentu, konkrétneho slova v názve alebo v texte alebo ľubovoľným zlúčením týchto metód.

 
Slovo (slová)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
Všetky podporné analýzy
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre dopravu a cestovný ruch.

Na tejto stránke môžete nájsť informácie o členoch a práci výboru, ktorého predsedom som sa stal 7. júla 2014.  
 
Výbor TRAN je na základe spolurozhodovacieho postupu rovnocenným partnerom Rady pri formulovaní právnych predpisov v oblastiach dopravy, cestovného ruchu a poštových služieb.
 
Cieľom našej práce je zabezpečiť mobilitu a súčasne chrániť klímu. Z dopravy pochádza 24 % všetkých emisií CO2 v EÚ, navyše sa takáto tvorba emisií od roku 1990 zvýšila o 28 %. V rovnakom období sa tvorba emisií z domácností znížila o 23 % a z priemyslu dokonca o 32 %. Bez zmien v oblasti mobility preto zmenu klímy nebudeme môcť zastaviť.
 
Potrebujeme výkonnú a spoľahlivú infraštruktúru, spravodlivé pravidlá pre celý sektor dopravy, najvyššie normy v oblasti bezpečnosti a záväzné práva pre cestujúcich v Európe.
 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch si to uvedomil už dávno a zasadzuje sa za to, aby v Európe bola zaručená čistá, bezpečná a finančne dostupná doprava, a to aj pri cezhraničnej mobilite.
 
Michael Cramer