Štúdie

Štúdie

 
Ako vyhľadávať 
 

Dokumenty možno vyhľadávať podľa tematických okruhov, chronologicky usporiadaného obdobia, referenčného čísla alebo typu dokumentu, konkrétneho slova v názve alebo v texte alebo ľubovoľným zlúčením týchto metód.  

 
Slovo (slová)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre dopravu a cestovný ruch. Nájdete tu informácie o našom výbore, jeho členoch a vykonávaných činnostiach. Je mi cťou predsedať jednému z najzaneprázdnenejších a najdôležitejších výborov Európskeho parlamentu.
 
Náš výbor má zákonodarnú funkciu v rámci spolurozhodovacieho postupu a mnohoročné skúsenosti so spoluprácou s členskými štátmi, pričom je rovnocenným partnerom pri tvorbe právnych predpisov v oblasti dopravy, politiky cestovného ruchu a politík týkajúcich sa poštových služieb.
 
Doprava je vžitou súčasťou každodenného života. Nemá význam iba z hľadiska doručovania tovaru a poskytovania služieb v priemysle a obchode, ale aj z hľadiska prepravy ľudí z domova do práce, školy či na zaslúženú dovolenku. Bez nej stagnuje spoločnosť, kolabuje obchod a my strácame toto nevyhnutné prepojenie. V každodennom živote potrebujeme dopravu všetci. Môj výbor si je dlhodobo vedomý týchto skutočností a svoje úsilie zameriava na to, aby v Európskej únii zabezpečil plné využitie potenciálu dopravy nielen pre hospodársku a sociálnu udržateľnosť, ale nemenej dôležito aj pre udržateľnosť životného prostredia.
 
Sme presvedčení, že doprava bez ohľadu na spôsob, akým je vykonávaná, predstavuje pre spoločnosť pridanú hodnotu a každý človek by k nej mal mať prístup.
 
Brian Simpson