Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Research for TRAN Committee - Charging infrastructure for electric road vehicles
20-06-2018 Štúdia

EU Investing in its Transport Networks beyond 2020
11-06-2018 Periodiká

EU Investing in its Transport Networks beyond 2020
11-06-2018 Periodiká

Policy Departments' Monthly Highlights - May 2018
28-05-2018 V stručnosti

Research for TRAN Committee - Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced mobility
08-05-2018 Štúdia

Electronic documents for freight transport
03-05-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2018
16-04-2018 V stručnosti

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Greece
16-04-2018 Briefing

Trans-European Transport Network (TEN-T)
10-04-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - Road enforcement databases: economic feasibility and costs
10-04-2018 Hĺbková analýza