Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Research for TRAN Committee - The Port of Marseille
15-02-2017 Briefing

Research for TRAN Committee - Transport in Metropolitan Toulouse
15-02-2017 Briefing

Civil Law Rules on Robotics - Thematic Digest
06-02-2017 Periodiká

Policy Departments’ Monthly Highlights - December 2016
12-12-2016 V stručnosti

The Railway Package: A Europe without Borders
28-11-2016 Periodiká

Research For TRAN Committee - The EU Maritime Transport System: Focus on Ferries
16-11-2016 Štúdia

Research for TRAN Committee - The Japanese Transport System
14-10-2016 Briefing

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Croatia
14-10-2016 Briefing

Research for TRAN Committee - Safe Integration of Drones into Airspace
15-09-2016 Štúdia

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in the Czech Republic
30-08-2016 Briefing