Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 V stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 V stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 V stručnosti

Research for TRAN Committee: Transport and tourism in Belgium, France and the Netherlands
29-11-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - Modal shift in European transport: a way forward
29-11-2018 Štúdia

Research for TRAN Committee - Overtourism: impact and possible policy responses
15-10-2018 Štúdia

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in China
15-10-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - BREXIT: transport and tourism - the consequences of a no-deal scenario
26-09-2018 Štúdia

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Poland
14-09-2018 Briefing

Improving road infrastructure safety management
13-07-2018 Briefing