Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2018
16-04-2018 V stručnosti

Trans-European Transport Network (TEN-T)
10-04-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - Road enforcement databases: economic feasibility and costs
10-04-2018 Hĺbková analýza

Port reception facilities for the delivery of waste from ships
22-03-2018 Briefing

Transport and Tourism in Ireland
15-03-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - European Tourism Labelling
07-03-2018 Štúdia

Research for TRAN Committee - The “Scandinavian-Mediterranean Corridor” in the regions of Catania, Augusta and Naples
15-02-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - Battery-powered electric vehicles: market development and lifecycle emissions
15-02-2018 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2018
05-02-2018 V stručnosti

Retrofitting smart tachographs by 2020: Costs and benefits
02-02-2018 Štúdia