Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Policy Departments’ Monthly Highlights - July 2016
04-07-2016 V stručnosti

Workshop on "Bringing EU-Turkey Trade and Investment Relations Up to Date?"
19-05-2016 Štúdia

Research for TRAN Committee - Transport in Canada
16-05-2016 Briefing

Research for TRAN Committee - Status Report on the Deployment of SESAR
13-05-2016 Štúdia

Policy Departments’ Monthly Highlights - May 2016
09-05-2016 V stručnosti

How EU Policies Help Preserve and Create Jobs
13-04-2016 Briefing

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Romania
15-03-2016 Briefing

Research for TRAN Committee - The Paris Agreement and the EU Transport Policy
15-03-2016 Briefing

Research for TRAN Committee – Self-Piloted Cars: The Future of Road Transport?
15-03-2016 Štúdia

Research for TRAN Committee - Logistics in the TEN-T Corridors
14-03-2016 Štúdia