Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Romania's General Transport Master Plan and Rail System
15-06-2015 Hĺbková analýza

Policy Departments’ Monthly Highlights - June 2015
08-06-2015 V stručnosti

Current Challenges and Future Prospects for EU Secondary Airports
15-05-2015 Štúdia

Policy Departments’ Monthly Highlights - April 2015
27-04-2015 V stručnosti

Freight on Road: Why EU Shippers Prefer Truck to Train
16-03-2015 Štúdia

Social Inclusion in EU Public Transport
16-03-2015 Štúdia

Modal Share of Freight Transport to and from EU Ports
16-03-2015 Štúdia

Transport in Turkey - Major Trends and Issues
16-03-2015 Briefing

The Impact of Biofuels on Transport and the Environment, and their Connection with Agricultural Development in Europe
16-02-2015 Štúdia

Policy Departments’ Monthly Highlights - February 2015
10-02-2015 V stručnosti

Všetky podporné analýzy

Kontakty

  • tematická sekcia pre štrukturálne politiky a politiky súdržnosti