Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Modal Share of Freight Transport to and from EU Ports
16-03-2015 Štúdia

Social Inclusion in EU Public Transport
16-03-2015 Štúdia

The Impact of Biofuels on Transport and the Environment, and their Connection with Agricultural Development in Europe
16-02-2015 Štúdia

Policy Departments’ Monthly Highlights - February 2015
10-02-2015 V stručnosti

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2015
12-01-2015 V stručnosti

Improving the Concept of ‘Motorways of the Sea’
15-12-2014 Štúdia

Update on Investments in Large TEN-T Projects
10-12-2014 Štúdia

Commitments Made at the Hearings of the Commissioners-Designate, Juncker Commission (November 2014 - October 2019)
14-11-2014 Briefing

Commitments Made at the Hearing of Violeta Bulc - Commissioner-Designate
31-10-2014 Briefing

Policy Departments’ Monthly Highlights - October 2014
20-10-2014 V stručnosti