Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Research for TRAN Committee - Battery-powered electric vehicles: market development and lifecycle emissions
15-02-2018 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights- February 2018
05-02-2018 V stručnosti

Retrofitting smart tachographs by 2020: Costs and benefits
02-02-2018 Štúdia

Access to the international market for coach and bus services
01-02-2018 Briefing

Road infrastructure and tunnel safety
25-01-2018 Briefing

Research for TRAN Committee: The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport
16-01-2018 Štúdia

Research for TRAN Committee: The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport (briefing)
16-01-2018 Briefing

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2018
15-01-2018 V stručnosti

Rail passengers' rights and obligations
12-01-2018 Briefing

Common rules for certain types of combined transport of goods
11-01-2018 Briefing