Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Policy Departments’ Monthly Highlights - December 2017
11-12-2017 V stručnosti

Research for TRAN Committee - Odometer tampering: measures to prevent it
15-11-2017 Štúdia

Policy Departments’ Monthly Highlights - November 2017
13-11-2017 V stručnosti

Research for TRAN Committee - Transport in California
16-10-2017 Briefing

Research for TRAN Committee - Road Transport Hauliers in the EU: Social and Working Conditions (Update of the 2013 study)
09-10-2017 Štúdia

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Bulgaria
26-09-2017 Briefing

Policy Departments’ Monthly Highlights - September 2017
11-09-2017 V stručnosti

Research for TRAN Committee - Decarbonisation of EU transport
05-09-2017 Štúdia

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Sweden
28-07-2017 Briefing

Research for TRAN Committee - Health tourism in the EU: a general investigation
15-06-2017 Štúdia