Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Research for TRAN Committee - Road Transport Hauliers in the EU: Social and Working Conditions (Update of the 2013 study)
09-10-2017 Štúdia

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Bulgaria
26-09-2017 Briefing

Policy Departments’ Monthly Highlights - September 2017
11-09-2017 V stručnosti

Research for TRAN Committee - Decarbonisation of EU transport
05-09-2017 Štúdia

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Sweden
28-07-2017 Briefing

Research for TRAN Committee - Health tourism in the EU: a general investigation
15-06-2017 Štúdia

Workshop: Facilitating external trade via border management
24-05-2017 Štúdia

Policy Departments’ Monthly Highlights - May 2017
12-05-2017 V stručnosti

Research for TRAN Committee - Passenger night trains in Europe: the end of the line?
05-05-2017 Štúdia

Research for the TRAN Committee - Infrastructure funding challenges in the sharing economy
04-05-2017 Štúdia