Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

The World is Changing. Transport Too.
15-01-2016 Štúdia

Policy Departments’ Monthly Highlights - December 2015
14-12-2015 V stručnosti

The Impact of Higher or Lower Weight and Volume of Cars on Road Safety, Particularly for Vulnerable Users
16-11-2015 Štúdia

The Digitisation of Tourism Enterprises
16-11-2015 Hĺbková analýza

Research for TRAN committee - Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions from EU Transport
05-11-2015 Hĺbková analýza

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): The Sluggish State of Negotiations
20-10-2015 Hĺbková analýza

Social, Economic and Legal Consequences of Uber and Similar Transportation Network Companies (TNCs)
15-10-2015 Briefing

Research for TRAN Committee - Tourism and the Sharing Economy: Challenges and Opportunities for the EU
15-10-2015 Štúdia

The Trade in Services Agreement (TISA):An end to negotiations in sight?
12-10-2015 Hĺbková analýza

The Investment Chapters of the EU’s International Trade and Investment Agreements in a Comparative Perspective
29-09-2015 Štúdia