Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Presun rozpočtových prostriedkov č. 3/2018 – európsky ombudsman

2018/2229(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov č. 1/2018 - Európska služba pre vonkajšiu činnosť

2018/2228(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Zriadenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier

2018/0328(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
ITRE

gestorský

Ukončenie sezónnych zmien času

2018/0332(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2018 – Výbor regiónov

2018/2227(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov V/AB-10/C/18 – Európsky dvor audítorov

2018/2226(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 20/2018 – Oddiel III – Komisia

2018/2224(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 21/2018 – Oddiel III – Komisia

2018/2225(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Portugalska EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Rozpočtový postup
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

gestorský

Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023

2018/0322(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
REGI

gestorský