Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Transfer of appropriations DEC 1/2018 - European Economic and Social Committee

2018/2253(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Transfer of appropriations INF 2/2018 - European Economic and Social Committee

2018/2252(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Transfer of appropriations V/AB-13/A/18 - European Court of Auditors

2018/2250(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Transfer of appropriations V/AB-12/A/18 - European Court of Auditors

2018/2249(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Transfer of appropriations V/AB-11/C/18 - European Court of Auditors

2018/2248(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Request for waver of the immunity of Jean-Marie Le Pen

2018/2247(IMM) Imunita
JURI

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov č. INFO 01/2018 - Oddiel III - Komisia

2018/2242(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
PECH

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori na obdobie 2019 – 2021

2018/2895(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
PECH

gestorský