Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o uplatniteľné systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov balustrádových zostáv a zábradľových zostáv, ktoré sú určené na použitie v stavbách výlučne na účely zabránenia pádu a na ktoré nepôsobí zvislé zaťaženie vyvolané konštrukciou

2019/2660(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov č. INFO 01/2018 - Oddiel III - Komisia

2018/2242(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie

2018/0103(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
LIBE

[S&D]

gestorský

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2017 – ESVČ

2017/2267(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 8/2016 – Výbor regiónov

2016/2287(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov - rozpočet na rok 2016 - Zásobovacia agentúra Euratomu (AA)

2016/2207(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Oznámenie o predložení stavebného projektu (rozšírenie kancelárií) Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

2016/2091(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov na rok 2015 – Zásobovacia agentúra Euratomu

2015/2333(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov 2015 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA)

2015/2314(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský

Prenájom kancelárskych priestorov pre delegáciu Európskej únie v Číne – ESVČ

2015/2308(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

gestorský