Domov

 
Zadnje novice
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

   
 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Predstavitev in pristojnosti
 
 
Odbor, pristojen za:
 
1.    kulturne vidike Evropske unije, zlasti:
(a)    izboljševanje poznavanja in razširjanje kulture,
(b)    zaščito in pospeševanje kulturne in jezikovne raznolikosti,
(c)    ohranjanje in varstvo kulturne dediščine, kulturno izmenjavo ter umetniško ustvarjanje;
 
2.    izobraževalno politiko Unije, vključno s področjem evropskega visokega šolstva, spodbujanjem sistema evropskih šol in vseživljenjskim učenjem;
 
3.    avdiovizualno politiko ter kulturne in izobraževalne vidike informacijske družbe;
 
4.    mladinsko politiko ter razvoj politike športa in prostega časa;
 
5.    politiko obveščanja in medijev;
 
6.    sodelovanje s tretjimi državami na področju kulture in izobraževanja ter odnose z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in institucijami.
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Dobrodošli na spletnem mestu Odbora za kulturo in izobraževanje. Tu boste našli informacije o delu, ki ga opravljamo – na primer dnevne rede prihodnjih sestankov ali osnutke poročil in predloge sprememb nanje – pa tudi podatke o članih odbora, da boste z njimi lahko navezali neposredni stik. V živo prek interneta lahko tudi neposredno spremljate seje našega odbora.
 
V Parlamentu je odbor pristojen za izobraževanje, kulturo, mladino, šport ter kulturne in izobraževalne vidike medijske politike Unije. Ima enako vlogo kot vlade držav članic pri sprejemanju novih zakonov in nadziranju programov Unije s teh področij. Med omenjene programe sodijo program vseživljenjskega učenja, iz katerega gredo sredstva za program izmenjave študentov Erasmus, program Kultura 2007, ki podpira evropske prestolnice kulture, in program Media 2007, iz katerega se je sofinancirala produkcija kar nekaj uspešnih evropskih filmov, kot denimo Revni milijonar. Za pridobivanje strokovnih mnenj o različnih vidikih svojega dela odbor tudi redno pripravlja javne predstavitve.
 
V čast mi je, da sem predsednica tega odbora, in upam, da vam bo to spletno mesto v pomoč pri lažjem spremljanju našega dela.
 
Doris Pack
Predsednica, Odbor za kulturo in izobraževanje