Domov

 
Zadnje novice
 
Meetings schedule

Next Committee meetings will take place
- on 19. January 2015, 15.00 - 18.30 (Brussels)
- on 20. January 2015, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 (Brussels)
 
 
 
 
 
 

   
 
Ne zamudite
 
Trade marks negotiations to continue in January

 
Joint statement by the European Parliament negotiating team and the Italian Presidency of the Council with regards to the trade marks package
 
During the autumn of 2014 all three Institutions of the European Union have been working very hard to achieve without any undue delays an adoption of the Trade Marks package.
 
Despite the broad consensus on many aspects of the proposal the parties have considered that some additional time is needed in order to be able to arrive at a final conclusion on all essential elements of the package. Thus the co-legislators have decided jointly to postpone the final trilogue scheduled originally for December 16. The new date of this trilogue will be communicated shortly. This will also enable the co-legislators to ensure that the drafting of the final proposal is of the highest possible quality.
 
An agreement has already been reached on many issues, including notably the treatment of goods in transit and small consignments.
 
The negotiating team of the European Parliament would like to express its sincere appreciation to the Italian presidency for the remarkable progress that has been achieved in such short time on a technically complex dossier. The negotiating team considers that the compromise proposals put forward by Coreper constitute a very good foundation for reaching a final and complete agreement on the package in the first months of the next year. This would not have been possible without the considerable efforts of the Italian presidency.
 
The Presidency of the Council would like to thank the negotiating team of the European Parliament for its active commitment and cooperation on this complex proposal and to express its gratitude to the delegations in the Council for their constructive support in view of a final agreement by the two co-legislators.
 
 
On behalf of the negotiating team of the European Parliament
 
Cecilia Wikström
 
 
On behalf of the Presidency of the Council
 
Marco Peronaci
 
 

   
 
Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
 
1.    razlago, uporabo in spremljanje prava Unije ter skladnost aktov Unije s primarno zakonodajo, zlasti z izbiro pravne podlage in spoštovanjem načel subsidiarnosti in sorazmernosti;
 
2.    razlago in uporabo mednarodnega prava, v kolikor to vpliva na Evropsko unijo;
 
3.    boljšo pripravo in poenostavitev prava Unije;
 
4.    pravno varstvo pravic in pristojnosti Parlamenta, vključno z njegovim sodelovanjem v postopkih pred Sodiščem Evropske unije;
 
5.    akte Unije, ki vplivajo na pravni red držav članic, in sicer na področjih:
 
(a)    civilnega in gospodarskega prava,
 
(b)    prava gospodarskih družb,
 
(c)    prava intelektualne lastnine,
 
(d)    postopkovnega prava;
 
6.    ukrepe na področju pravosodnega in upravnega sodelovanja v civilnih zadevah;
 
7.    okoljsko odgovornost in sankcije proti okoljskemu kriminalu;
 
8.    etična vprašanja, povezana z novimi tehnologijami, ob uporabi postopka s pridruženimi odbori z ustreznimi odbori;
 
9.    Statut poslancev in Kadrovske predpise Evropske unije;
 
10.    privilegije in imuniteto poslancev, kot tudi za preverjanje veljavnosti njihovega mandata;
 
11.    organizacijo in statut Sodišča Evropske unije;
 
12.    Urad za usklajevanje na notranjem trgu.
 
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli na spletnemu mestu Odbora za pravne zadeve
 
 

Odbor, ki je pristojen za intelektualno lastnino, se bo v tem zakonodajnem obdobju ukvarjal z reformo pravil EU o blagovnih znamkah, s poslovnimi skrivnostmi in s prihodnostjo avtorskih pravic ter  nadaljeval svoje delo na področju upravljanja digitalnih pravic in avtorskih pravic v informacijski družbi.
 
Prednostni nalogi na področju prava gospodarskih družb bosta zaključek priprave novih pravil o insolventnosti ter obravnava novega predloga o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Pri bližajočem se pregledu pravil mednarodnega zasebnega prava o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (vključno z ugrabitvami otrok) ter pri predlogu za posodobitev postopka v sporu majhne vrednosti se bo odbor še naprej osredotočal na državljane, družine in podjetja na notranjem trgu.
 
Odbor prav tako pomaga Parlamentu kot celoti oblikovati argumentirana mnenja o vrsti zelo tehničnih vprašanj, vključno z nadzorom uporabe delegirane in izvedbene zakonodaje, zagotavljanjem ustrezne obravnave prispevkov nacionalnih parlamentov v okviru mehanizma subsidiarnosti in sprejemanjem odločitev o branjenju interesov Parlamenta na sodišču.
 
Upam, da boste našli informacije, ki jih iščete, in rad bi se vam zahvalil za vaše zanimanje za Odbor za pravne zadeve.
 
Pavel Svoboda, predsednik