Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

PRED. SPREM.

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (Eleftherios Synadinos)

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (Lampros Fountoulis)

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Epitidiosu (Georgios Epitideios)

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Dominique Bilde

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

PRED. SPREM.

S tem povezani dokumenti v dosjeju CJ03/8/13979