Domov

 
Zadnje novice
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

   
 
Ne zamudite
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Pristojnosti stalnih parlamentarnih odborov
 
Odbor, pristojen za:
 
1.    institucionalne vidike procesa evropskega povezovanja, zlasti v okviru priprave in poteka konvencij in medvladnih konferenc;
2.    izvajanje Pogodbe o Evropski uniji in ocenjevanje njenega delovanja;
3.    institucionalne posledice pogajanj o širitvi Unije;
4.    medinstitucionalne odnose, vključno s preučitvijo medinstitucionalnih sporazumov glede njihove potrditve na plenarnem zasedanju v skladu s členom 127(2) tega poslovnika;
5.    enotni volilni postopek;
6.    politične stranke na evropski ravni, brez vpliva na pristojnosti predsedstva;
7.    ugotovljanje hujših in vztrajnih kršitev skupnih načel držav članic s strani ene od držav članic;
8.    razlago in uporabo poslovnika in predloge morebitnih sprememb.
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli na spletni strani Odbora za ustavne zadeve (AFCO)
 
 

Na teh straneh boste našli najnovejše informacije o dejavnostih odbora, pa tudi dokumente, o katerih se je že razpravljalo.
 
Odbor za ustavne zadeve se ukvarja z razvojem evropskih pogodb in njihovim izvajanjem, z odnosi med različnimi evropskimi institucijami ter med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, z evropskimi političnimi strankami in poslovnikom Parlamenta.
 
V tem parlamentarnem mandatu (2009–2014) ima odbor številne pomembne naloge, povezane z izvajanjem Lizbonske pogodbe, zlasti delov, ki naj bi Unijo približali državljanom.
 
Odbor poleg svojih rednih mesečnih in občasnih izrednih sej pripravlja tudi javne predstavitve in delavnice na določene teme. Kadar člani odbora želijo podrobnejše podatke o določenem vprašanju, lahko odbor naroči študijo. Na teh straneh boste našli informacije o vsem tem.
 
Tukaj je tudi seznam članov odbora in kontaktni naslov sekretariata. Če imate kakšna vprašanja o delu odbora, se brez oklevanja obrnite na nas.
 
Carlo Casini, predsednik