Obvestila poslancev

Obvestila poslancem uporabljajo odbori, da svojim članom posredujejo informacije, ki ne sodijo v druge vrste dokumentov, na primer povzetek obiska delegacije ali sestanka s strokovnjakom, vprašanja enemu od komisarjev ali objava prejetih peticij.
Za iskanje med vsemi obvestili poslancem, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OBVESTILO POSLANCEM - NAGRADA SAHAROVA ZA SVOBODO MISLI ZA LETO 2011

Datum : 20-09-2011

Referenčna številka :

AFET_CM(2011)472189 PE 472.189v01-00
AFET

S tem povezani dokumenti v dosjeju AFET/7/06818

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OBVESTILO POSLANCEM - NAGRADA SAHAROVA ZA SVOBODO MISLI ZA LETO 2010

Datum : 28-09-2010

Referenčna številka :

AFET_CM(2010)448983 PE 448.983v01-00
AFET

S tem povezani dokumenti v dosjeju AFET/7/03205

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OBVESTILO POSLANCEM - Predstavitev baronice Ashton, imenovane kandidatke za podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Datum : 06-01-2010

Referenčna številka :

AFET_CM(2010)431071 PE 431.071v02-00
AFET

S tem povezani dokumenti v dosjeju AFET/7/01622

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OBVESTILO POSLANCEM - Predstavitev Štefana Füleja, imenovanega kanditata za komisarja za širitev in sosedsko politiko

Datum : 06-01-2010

Referenčna številka :

AFET_CM(2010)431072 PE 431.072v02-00
AFET

S tem povezani dokumenti v dosjeju AFET/7/01841

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OBVESTILO POSLANCEM - NAGRADA SAHAROVA ZA SVOBODO MISLI ZA LETO 2009

Datum : 24-09-2009

Referenčna številka :

AFET_CM(2009)428249 PE 428.249v02-00
AFET

S tem povezani dokumenti v dosjeju AFET/7/00829

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli!
 
 

Dobrodošli na spletni strani Odbora za zunanje zadeve.
 
Evropska unija je največja gospodarska sila na svetu in najpomembnejši donator razvojne pomoči, z Lizbonsko pogodbo pa je pridobila pomembne pristojnosti in sredstva za vodenje ambiciozne in skladnejše zunanje politike. 
 
Evropski parlament na področju zunanjega delovanja daje Uniji neomejeno demokratično legitimnost, pri tem pa se opira na temeljne vrednote demokracije in načela pravne države, ki so v središču evropskega projekta.
Vendar institucije same po sebi niso dovolj: potrebna je tudi politična volja, da bi premostili notranji razkol ter odpravili protekcionistični ali celo izključno nacionalistični način razmišljanja. 
 
Odbor za zunanje zadeve sodeluje pri oblikovanju in spremljanju zunanje politike, ki izpolnjuje interese Unije in ustreza predstavam državljanov EU o varnosti, skrbi za stabilnost v soseščini EU ter zagotavlja skladnost in učinkovitost. Zavedamo se predvsem tega, da bo mogoče glas Evropejcev in evropskih narodov na svetovnem prizorišču slišati le, če bo Evropa nastopila enotno.