Osnutki dnevnih redov


Osnutki dnevnih redov so objavljeni dnevni redi sej odborov, ki so vsaj enkrat na mesec. Na teh sejah odbori razpravljajo, izmenjujejo mnenja in glasujejo o osnutkih zakonodajnih dokumentov in predlogih sprememb ter pogosto razpravljajo s strokovnjaki. Spremembe dnevnega reda sej odborov, ki so dodane v zadnjem trenutku, včasih niso vključene v osnutek dnevnega reda.

Za iskanje med vsemi osnutki dnevnih redov, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.
Dodatne informacije najdete v sejnih dokumentih.

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 23. julij 2019

16-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-22_1 PE639.782v01-00
AGRI

 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 10. julij 2019

05-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-10_1 PE639.689v01-00
AGRI