Domov

 
Zadnje novice
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Ne zamudite
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

   
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

   
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

   
 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
 1. delovanje in razvoj skupne kmetijske politike;
 2. razvoj podeželja, vključno z dejavnostmi ustreznih finančnih instrumentov;
 3. zakonodajo v zvezi z:
  1. veterino in zdravjem rastlin ter krmo za živali pod pogojem, da ukrepi na teh področjih niso namenjeni varovanju zdravja ljudi pred nevarnostmi,
  2. živinorejo in dobrim počutjem živali;
 4. izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov;
 5. zaloge kmetijskih surovin;
 6. Urad Skupnosti za rastlinske sorte;
 7. gozdarstvo
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli v COMAGRI!
 
 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (COMAGRI) je s pripravo kmetijskih poročil, ki jih nato Evropski parlament sprejme na plenarnem zasedanju, odgovoren predvsem za pregled in po potrebi spremembe zakonodajnih predlogov Evropske komisije. V odboru je 45 predanih članov in prav toliko namestnikov. Številni med njimi so s kmetijstvom tako ali drugače povezani, ker bodisi izhajajo iz podeželja bodisi so v preteklosti opravljali funkcijo, povezano s kmetijstvom.
 
Danes nosi naš odbor večjo odgovornost kot kdaj koli, saj je Evropski parlament od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe pristojen za soodločanje o skupni kmetijski politiki (SKP) skupaj s Svetom kmetijskih ministrov.
 
Vabimo vas na ogled našega spletišča, na katerem boste našli informacije, potrebne za spremljanje našega dela v vseh jezikih Evropske unije (povezave na predvajanje naših sej, možnost prenosa osnutkov poročil in drugih sejnih dokumentov, dnevne rede sej in letni delovni načrt, predstavitve in kontaktne podatke o naših članih itd).
 
Paolo De Castro,
predsednik Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja