Domov

 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
 
1. večletni finančni okvir prihodkov in odhodkov Unije ter sistem virov lastnih sredstev Unije;
2. posebna proračunska pooblastila Parlamenta, zlasti glede proračuna Unije, pa tudi pogajanja in izvajanje medinstitucionalnih sporazumov na tem področju;
3. načrt odhodkov Parlamenta v skladu s postopkom, opredeljenim v tem poslovniku;
4. proračun decentraliziranih organov;
5. finančne dejavnosti Evropske investicijske banke, ki niso del evropskega gospodarskega upravljanja;
6. vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun, brez poseganja v pristojnosti odbora, pristojnega za Sporazum o partnerstvu AKP-EU;
7. finančne posledice vseh aktov Unije in njihovo združljivost z večletnim finančnim okvirom, brez poseganja v pristojnosti ustreznih odborov;
8. spremljanje in ocenjevanje izvajanja tekočega proračuna ne glede na člen 95(1), prenose proračunskih sredstev, postopke v zvezi s kadrovskim načrtom, proračunska sredstva za upravljanje in mnenja o projektih, povezanih z gradnjo, ki imajo velike finančne posledice;
9. finančno uredbo, z izjemo vprašanj, ki se nanašajo na izvrševanje, upravljanje in nadzor proračuna.
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Spoštovani obiskovalci!
 
Dobrodošli na strani odbora za proračun pri Evropskem parlamentu, eni od vej evropskega proračunskega organa. Odbor s svojimi 41 člani in prav toliko namestniki razpravlja o proračunu Unije, ga proučuje, dopolnjuje in sprejema skupaj s Svetom ministrov.
 
V državah članicah Unije so bili parlamenti prvotno ustanovljeni, da bi glasovali o uvedbi davkov, šele kasneje so prevzeli funkcijo zakonodajalca. Evropska unija še ne pobira davkov – ta posebna pravica še vedno pripada državam članicam. In tako bo ostalo, vse dokler ne bomo imeli lastnih sredstev. A Unija vseeno razpolaga s proračunskimi sredstvi, ki ji omogočajo, da udejani svoje politike in poskrbi za dobro delovanje svojih institucij.
 
Vso svojo energijo, izkušnje in prepričanja bom vložil v to, da bo evropski proračun verodostojen instrument v korist rasti in zaposlovanja. V tem smislu si bom prizadeval, da bo vmesni pregled večletnega finančnega okvira resnična priložnost za ponovna pogajanja s Svetom. Pred nami so še druge pomembne naloge, kot so proračun za evrsko območje, vzpostavitev dejanskega sistema lastnih sredstev ali večno vprašanje neporavnanih obveznosti. Odbor za proračun namerava v polni meri izkoristiti svojo vlogo in dati ponovni zagon in smisel Evropi.
 
Želimo vam prijeten obisk.
 
Jean Arthuis