Domov

 
Zadnje novice
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Ne zamudite
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Več
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

   
 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
  1. večletni finančni okvir prihodkov in odhodkov Unije ter sistem virov lastnih sredstev Unije;
  2. posebna proračunska pooblastila Parlamenta, zlasti glede proračuna Unije, pa tudi pogajanja in izvajanje medinstitucionalnih sporazumov na tem področju;
  3. načrt odhodkov Parlamenta v skladu s postopkom, opredeljenim v tem poslovniku;
  4. proračun decentraliziranih organov;
  5. finančne dejavnosti Evropske investicijske banke;
  6. vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun, brez poseganja v pristojnosti odbora, pristojnega za Sporazum o partnerstvu AKP-EU;
  7. finančne posledice vseh aktov Skupnosti in njihovo združljivost z večletnim finančnim okvirjem, brez poseganja v pristojnosti pristojnih odborov;
  8. spremljanje in ocenjevanje izvajanja tekočega proračuna ne glede na člen 78(1), prenose proračunskih sredstev, postopke v zvezi s kadrovskim načrtom, proračunska sredstva za upravljanje in mnenja o projektih, povezanih z gradnjo, ki imajo velike finančne posledice;
  9. finančno uredbo, z izjemo vprašanj, ki se nanašajo na izvrševanje, upravljanje in nadzor proračuna.
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Spoštovani obiskovalci!
 
Dobrodošli na spletišču Odbora za proračun Evropskega parlamenta.
 
Proračunska pooblastila so bila med prvimi, ki jih je pridobil Parlament, in so se z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe še razširila. Evropski parlament zdaj enakopravno s Svetom odobri vse izdatke v letnem proračunu Evropske unije.
 
Odbor za proračun ima 43 članov in prav toliko nadomestnih članov, odgovoren pa je predvsem za pripravo stališča Parlamenta glede letnega proračuna EU (v proračunskem letu 2012 obveze znašajo 147,2 milijarde EUR, plačila pa 129,1 milijarde EUR).
 
Poleg tega Odbor za proračun pripravlja pogajanja o večletnem finančnem okviru (ali finančni perspektivi), kjer se določa okvir za letne proračunske postopke za sedemletno obdobje. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki ponovno določa, da mora biti proračun EU v celoti financiran iz lastnih sredstev, se sedaj Odbor za proračun ukvarja z nekaterimi pomembnimi zakonodajnimi predlogi glede ponovne uvedbe dejanskih prihodkov v javno blagajno EU.
 
Na teh straneh boste našli uporabne in aktualne informacije o delu Odbora za proračun. Naše seje lahko spremljate tudi na spletišču EP Live.
 
Želimo vam prijeten obisk.
 
Alain Lamassoure