Domov

 
Zadnje novice
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 4 November from 9.00 to 12.00 in the room 3C050 (Paul-Henri Spaak), Brussels.

   
 
Ne zamudite
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

On 2 October 2014 the Committee on Budgets (BUDG), together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI) held a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva.
 
The hearing began with an opening statement of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considered putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Georgieva replied to questions from Members of the three Committees. Following the hearing, Coordinators met to evaluate the Commissioner-designate. Recordings of the hearing are available via the link below.

   
 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
BUDG 13-10-2014 - 17:02  

Over 3,100 workers made redundant by Peugeot Citroën Automobiles (PSA) in France and crude steel producer Carsid SA Belgium are to get EU aid worth €13.5 million to help them to find or create new jobs. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid, approved by Budgets Committee MEPs on Monday, still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:43  

Over a thousand former workers at firms producing metals in Communidad Valenciana (Spain) and cars around Genk (Belgium) should get EU aid to help them find new jobs, the Budgets Committee recommended on Tuesday. The proposed European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still needs to be approved by both Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:31  

Figures detailing 2015 budget funding for the EU’s priority growth and jobs policies, education - including the EU's Erasmus+ student mobility programme - and its humanitarian and support work in war-stricken and neighbouring zones were approved by Budgets Committee MEPs on Tuesday. These figures will be put to a vote by Parliament as a whole at the October plenary session.

BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
 
1. večletni finančni okvir prihodkov in odhodkov Unije ter sistem virov lastnih sredstev Unije;
2. posebna proračunska pooblastila Parlamenta, zlasti glede proračuna Unije, pa tudi pogajanja in izvajanje medinstitucionalnih sporazumov na tem področju;
3. načrt odhodkov Parlamenta v skladu s postopkom, opredeljenim v tem poslovniku;
4. proračun decentraliziranih organov;
5. finančne dejavnosti Evropske investicijske banke, ki niso del evropskega gospodarskega upravljanja;
6. vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun, brez poseganja v pristojnosti odbora, pristojnega za Sporazum o partnerstvu AKP-EU;
7. finančne posledice vseh aktov Unije in njihovo združljivost z večletnim finančnim okvirom, brez poseganja v pristojnosti ustreznih odborov;
8. spremljanje in ocenjevanje izvajanja tekočega proračuna ne glede na člen 95(1), prenose proračunskih sredstev, postopke v zvezi s kadrovskim načrtom, proračunska sredstva za upravljanje in mnenja o projektih, povezanih z gradnjo, ki imajo velike finančne posledice;
9. finančno uredbo, z izjemo vprašanj, ki se nanašajo na izvrševanje, upravljanje in nadzor proračuna.
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Spoštovani obiskovalci!
 
Dobrodošli na strani odbora za proračun pri Evropskem parlamentu, eni od vej evropskega proračunskega organa. Odbor s svojimi 41 člani in prav toliko namestniki razpravlja o proračunu Unije, ga proučuje, dopolnjuje in sprejema skupaj s Svetom ministrov.
 
V državah članicah Unije so bili parlamenti prvotno ustanovljeni, da bi glasovali o uvedbi davkov, šele kasneje so prevzeli funkcijo zakonodajalca. Evropska unija še ne pobira davkov – ta posebna pravica še vedno pripada državam članicam. In tako bo ostalo, vse dokler ne bomo imeli lastnih sredstev. A Unija vseeno razpolaga s proračunskimi sredstvi, ki ji omogočajo, da udejani svoje politike in poskrbi za dobro delovanje svojih institucij.
 
Vso svojo energijo, izkušnje in prepričanja bom vložil v to, da bo evropski proračun verodostojen instrument v korist rasti in zaposlovanja. V tem smislu si bom prizadeval, da bo vmesni pregled večletnega finančnega okvira resnična priložnost za ponovna pogajanja s Svetom. Pred nami so še druge pomembne naloge, kot so proračun za evrsko območje, vzpostavitev dejanskega sistema lastnih sredstev ali večno vprašanje neporavnanih obveznosti. Odbor za proračun namerava v polni meri izkoristiti svojo vlogo in dati ponovni zagon in smisel Evropi.
 
Želimo vam prijeten obisk.
 
Jean Arthuis