Ni publikacij.

 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Spoštovani obiskovalci!
 
Dobrodošli na strani odbora za proračun pri Evropskem parlamentu, eni od vej evropskega proračunskega organa. Odbor s svojimi 41 člani in prav toliko namestniki razpravlja o proračunu Unije, ga proučuje, dopolnjuje in sprejema skupaj s Svetom ministrov.
 
V državah članicah Unije so bili parlamenti prvotno ustanovljeni, da bi glasovali o uvedbi davkov, šele kasneje so prevzeli funkcijo zakonodajalca. Evropska unija še ne pobira davkov – ta posebna pravica še vedno pripada državam članicam. In tako bo ostalo, vse dokler ne bomo imeli lastnih sredstev. A Unija vseeno razpolaga s proračunskimi sredstvi, ki ji omogočajo, da udejani svoje politike in poskrbi za dobro delovanje svojih institucij.
 
Vso svojo energijo, izkušnje in prepričanja bom vložil v to, da bo evropski proračun verodostojen instrument v korist rasti in zaposlovanja. V tem smislu si bom prizadeval, da bo vmesni pregled večletnega finančnega okvira resnična priložnost za ponovna pogajanja s Svetom. Pred nami so še druge pomembne naloge, kot so proračun za evrsko območje, vzpostavitev dejanskega sistema lastnih sredstev ali večno vprašanje neporavnanih obveznosti. Odbor za proračun namerava v polni meri izkoristiti svojo vlogo in dati ponovni zagon in smisel Evropi.
 
Želimo vam prijeten obisk.
 
Jean Arthuis