Domov

 
Zadnje novice
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Ne zamudite
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

   
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

   
 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

CONT 17-03-2014 - 16:51  

The European Commission’s management of EU funds in 2012 won the Budgetary Control Committee’s “budget discharge” seal of approval on Tuesday. Yet MEPs expressed reservations about the high error rate in agriculture and regional policy spending at national level. In separate votes, discharges to the Council and the Riga-based electronic communications regulatory body BEREC were postponed.

Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
 
1.    nadzor izvrševanja proračuna Unije in Evropskega razvojnega sklada ter sklepe o razrešnici, ki jih sprejme Parlament, vključno z notranjim postopkom za podelitev razrešnice, in vse druge ukrepe za spremljanje ali izvajanje sklepov;
 
2.    zaprtje, predložitev ter revizijo računov in izkazov stanja Unije, njenih institucij in vseh organov, ki jih financira, vključno z ugotovitvijo proračunskih sredstev, ki jih je treba prenesti, ter določanjem stanja;
 
3.    nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke;
 
4.    nadziranje stroškovne učinkovitosti različnih oblik financiranja Unije pri izvajanju politik Unije, na zahtevo Odbora za proračunski nadzor z vključitvijo specializiranih odborov ter na zahtevo Odbora za proračunski nadzor v sodelovanju s specializiranimi odbori za pregled posebnih poročil Računskega sodišča;
 
5.    odnose z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF), obravnavo goljufij in nepravilnosti pri izvrševanju proračuna Unije, ukrepe, namenjene preprečevanju in kazenskemu pregonu takšnih primerov, in strogo zaščito finančnih interesov Unije ter ustreznih ukrepov evropskega javnega tožilca na tem področju;
 
6.    odnose z Računskim sodiščem, imenovanje njegovih članov in obravnavo njegovih poročil;
 
7.    finančno uredbo, ki zadeva izvrševanje, upravljanje in nadzor proračuna.


 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

 V čast mi je, da vas lahko pozdravim na spletnih straneh Odbora za proračunski nadzor (CONT). Spletno mesto je oblikovano tako, da lahko državljani spremljajo naše delo.
 
Odbor CONT spremlja porabo sredstev iz proračuna EU, ocenjuje, kako dobro se dosegajo cilji, presoja,ali so programi vredni svojega denarja, ter skrbi za to, da je denar evropskih davkoplačevalcev porabljen učinkovito in skladno z zakonodajo EU. Odbor CONT zato tesno sodeluje z Računskim sodiščem in na podlagi rezultatov njegovih revizij predlaga izboljšave, s katerimi bi zagotovili  ustrezno finančno poslovodenje.
 
Odbor CONT prav tako sodeluje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF), s katerim poskušata okrepiti  boj proti goljufijam in korupciji v povezavi s proračunom EU.
 
Glavno orodje, ki ga ima odbor na razpolago, je postopek podelitve razrešnice. V okviru tega postopka odbor CONT pregleda, kako vsi vpleteni akterji, med drugim Evropska komisija, Parlament ter druge institucije in agencije, izvršujejo proračun EU.
 
Če vas zanima, kako teorijo prenašamo v prakso, vam predlagam, da si ogledate naša poročila. Ogledate si lahko tudi neposredne prenose naših sej in obiščete različne povezave na tej strani, s katerimi si boste ustvarili boljšo sliko o delu odbora CONT.
 
Če imate kakršno koli vprašanje, stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali.
 
 
Michael Theurer