Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Študija

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Študija

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Študija

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Na kratko

The next MFF and Own Resources
15-02-2019 Na kratko

Gender Responsive EU Budgeting. Update of the study ‘The EU Budget for Gender Equality’ and review of its conclusions and recommendations
15-02-2019 Študija

Appointment procedures in the EU institutions
15-02-2019 Študija

Gaps and Errors in the TED database
15-02-2019 Poglobljena analiza

Aligning the budget with the Performance-Based Budgeting: lessons from Member States
15-02-2019 Študija

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 Na kratko