Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)

2018/2208(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Pristojni odbor

Razrešnica 2017: Splošni proračun EU – Svet in Evropski svet

2018/2168(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Pristojni odbor

Nadzornik postopkovnih jamstev

2014/0173(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
CONT

Pristojni odbor

Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn v boju proti goljufijam

2008/0234(NLE) Nezakonodajni postopki
CONT

Pristojni odbor

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki

2019/2028(BUD) Proračunski postopek
CONT

Za mnenje

Proračun 2020 – mandat za trialog

2019/2010(BUD) Proračunski postopek
CONT

Za mnenje

Določitev pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

2018/0216(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
CONT

Za mnenje

Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike

2018/0217(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
CONT

Za mnenje

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov

2018/0218(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
CONT

Za mnenje

Predlog uredbe Sveta o določitvi večletnega finančnega načrta za obdobje 2021–2027

2018/0166(APP) Postopek odobritve
CONT

Za mnenje