Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)

2018/2208(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Petri SARVAMAA [PPE]

Pristojni odbor

Razrešnica 2017: Splošni proračun EU – Svet in Evropski svet

2018/2168(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Arndt KOHN [S&D]

Pristojni odbor

Nadzornik postopkovnih jamstev

2014/0173(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
CONT

Ingeborg GRÄSSLE [PPE]

Pristojni odbor

Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn v boju proti goljufijam

2008/0234(NLE) Nezakonodajni postopki
CONT

Pristojni odbor

Proračun 2020 – mandat za trialog

2019/2010(BUD) Proračunski postopek
CONT

Inés AYALA SENDER [S&D]

Za mnenje

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov

2018/0218(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Za mnenje

Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslovov skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami in odpadne plastične embalaže, ki se ne reciklira, na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev

2018/0131(NLE) Nezakonodajni postopki
CONT

Za mnenje

Predlog uredbe Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije

2018/0132(APP) Postopek odobritve
CONT

Gerben-Jan GERBRANDY [ALDE]

Za mnenje

Ustanovitev Evropskega denarnega sklada

2017/0333(APP) Postopek odobritve
CONT

Cătălin Sorin IVAN [NI]

Za mnenje

Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike

2018/0217(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
CONT

Claudia SCHMIDT [PPE]

Za mnenje