Delovni dokumenti


Delovni dokumenti so dokumenti, ki zadevajo pripravo poročil in mnenj. Odbori pogosto uporabijo to obliko dokumentov za objavo obrazložitev svojih poročil.
Za iskanje med vsemi delovnimi dokumenti, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

DELOVNI DOKUMENT o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 5/2019 (razrešnica za leto 2018): Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) – njegova podpora je koristna, a koliko je prispeval k zmanjšanju revščine, še ni bilo ugotovljeno

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

DELOVNI DOKUMENT o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 12/2019 (razrešnica za leto 2018): E-trgovanje: mnogo izzivov v zvezi s pobiranjem DDV in carinskih dajatev še ni bilo odpravljenih

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DELOVNI DOKUMENT o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 7/2019 (razrešnica za leto 2018): Ukrepi EU na področju čezmejnega zdravstvenega varstva: velike ambicije, toda treba je izboljšati upravljanje

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA