Napovednik

Napovednik

 
committees.publication.wai.showresult
 

Newsletter

 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Ni dokumentov.  
Pozdravne besede
 
 

Posebni odbor za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja (CRIM) je bil ustanovljen marca 2012, po tem, ko je Evropski parlament 25. oktobra 2011 sprejel resolucijo o organiziranem kriminalu, pri kateri sem bila poročevalka.
 
Mandat odbora CRIM traja leto dni z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev, namenjen pa je tako preučevanju in analizi tovrstnih pojavov kriminala kot pripravi celovitega in strukturiranega načrta za boj proti njim na evropski ravni.
 
Organiziran kriminal, mafijske in hudodelske združbe predstavljajo konkretno grožnjo varnosti in svobodi evropskih državljanov. Zato je Evropski parlament z ustanovitvijo tega posebnega odbora uvrstil boj proti tovrstnim kriminalnim pojavom med prednostne naloge EU in držav članic.
 
Odbor CRIM si je za cilj zastavil, da za isto mizo združi različne institucije, mednarodna in evropska telesa ter nacionalne preiskovalne in sodne organe, da bi oblikovali celovito in vseobsegajočo strategijo, usmerjeno v učinkovit boj proti kriminalnim sistemom in dejavnostim, ki so z njimi povezane, kot sta korupcija in pranje denarja.
 
Sonia Alfano, Predsednica