Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Konvencija Sveta Evrope o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj v zvezi z zadevami, ki se ne nanašajo na materialno kazensko pravo in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

2017/0166(NLE) Nezakonodajni postopki
CULT

Pristojni odbor

Proračun 2020 – mandat za trialog

2019/2010(BUD) Proračunski postopek
CULT

Za mnenje

Razrešnica 2017: Splošni proračun EU – Svet in Evropski svet

2018/2168(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CULT

Za mnenje

Vzpostavitev programa za podporo reformam

2018/0213(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
CULT

Za mnenje

Predlog uredbe Sveta o določitvi večletnega finančnega načrta za obdobje 2021–2027

2018/0166(APP) Postopek odobritve
CULT

Za mnenje

Sklenitev, v imenu Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na materialno kazensko pravo in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

2017/0165(NLE) Nezakonodajni postopki
CULT

Za mnenje

Protokol o sodelovanju v kulturi k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani

2017/0081(NLE) Nezakonodajni postopki
CULT

Za mnenje

Splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

2017/0035(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
CULT

Za mnenje

Izvrševanje Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitev postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembe Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg

2016/0398(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
CULT

Za mnenje