Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change

03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579 PE 599.579v02-00
DEVE

Florent MARCELLESI

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07446

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta

03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032 PE 601.032v02-00
DEVE

Linda McAVAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07927

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki

28-04-2017 DEVE_AD(2017)585508 PE 585.508v02-00
DEVE

Elly SCHLEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06260

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683 PE 599.683v03-00
DEVE

Nirj DEVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07898

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689 PE 599.689v02-00
DEVE

Nirj DEVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07918

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

06-03-2017 DEVE_AD(2017)597490 PE 597.490v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07176

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2015

06-03-2017 DEVE_AD(2017)597491 PE 597.491v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07431

MNENJE o palmovem olju in krčenju deževnih gozdov

02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062 PE 594.062v03-00
DEVE

Heidi HAUTALA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/08353

MNENJE o apatridnosti v južni in jugovzhodni Aziji

31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897 PE 593.897v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/08202

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES

01-12-2016 DEVE_AD(2016)594116 PE 594.116v02-00
DEVE

Elly SCHLEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07143