Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on budgetary control of financing NGOs from the EU Budget

12-10-2016 DEVE_AD(2016)576991 PE 576.991v02-00
DEVE

Elly SCHLEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/05371

MNENJE o akcijskem načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

12-09-2016 DEVE_AD(2016)584184 PE 584.184v03-00
DEVE

Brian HAYES

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06479

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017

06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713 PE 585.713v02-00
DEVE

Nirj DEVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06197

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008

01-09-2016 DEVE_AD(2016)584189 PE 584.189v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/05307

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov ter njegovega protokola o izvajanju

31-08-2016 DEVE_AD(2016)582414 PE 582.414v02-00
DEVE

Maurice PONGA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06082

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb

14-07-2016 DEVE_AD(2016)578845 PE 578.845v02-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/05305

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, na drugi strani

12-07-2016 DEVE_AD(2016)580693 PE 580.693v02-00
DEVE

Pedro SILVA PEREIRA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/05597

MNENJE o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov

06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996 PE 576.996v03-00
DEVE

Heidi HAUTALA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/04638

MNENJE o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

30-05-2016 DEVE_AD(2016)578832 PE 578.832v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/05392

MNENJE o boju proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM

25-04-2016 DEVE_AD(2016)575224 PE 575.224v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03587