Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

MNENJE o enakosti spolov v trgovinskih sporazumih EU

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543 PE 610.543v02-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09141

MNENJE o ženskah, enakosti spolov in podnebni pravičnosti

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610680 PE 610.680v02-00
DEVE

Florent MARCELLESI

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/10154

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova)

24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284 PE 609.284v03-00
DEVE

Florent MARCELLESI

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/10009

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037 PE 608.037v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/08861

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018

27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383 PE 609.383v02-00
DEVE

Charles GOERENS

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09494

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 230/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru

05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264 PE 601.264v02-00
DEVE

Linda McAVAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07134

MNENJE o ukrepanju EU za trajnost

19-06-2017 DEVE_AD(2017)602902 PE 602.902v03-00
DEVE

Elly SCHLEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09140

MNENJE o korupciji in človekovih pravicah v tretjih državah

02-06-2017 DEVE_AD(2017)602794 PE 602.794v02-00
DEVE

Stelios KOULOGLOU

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09296

MNENJE o vplivu mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904 PE 600.904v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/08459

MNENJE o političnih odnosih EU z Latinsko Ameriko

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600959 PE 600.959v02-00
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09352