Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on Discharge 2013: EU general budget - 8th, 9th and 10th EDFs

22-01-2015 DEVE_AD(2015)541410 PE 541.410v02-00
DEVE

Linda McAVAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/01204

  OPINION on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2013 and the European Union’s policy on the matter

22-01-2015 DEVE_AD(2015)541683 PE 541.683v02-00
DEVE

Heidi HAUTALA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/02089

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section III - Commission and executive agencies

21-01-2015 DEVE_AD(2015)541411 PE 541.411v02-00
DEVE

Linda McAVAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/01220

MNENJE o predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter njegovega protokola o izvajanju, v imenu Evropske unije

10-12-2014 DEVE_AD(2014)541667 PE 541.667v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/01039

MNENJE o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015

24-09-2014 DEVE_AD(2014)537201 PE 537.201v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/00593