Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 466/2014/EU granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union

24-03-2017 DEVE_AD(2017)599683 PE 599.683v02-00
DEVE

Nirj DEVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07898

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC, Euratom) No 480/2009 establishing a Guarantee Fund for external actions

24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689 PE 599.689v02-00
DEVE

Nirj DEVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07918

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

06-03-2017 DEVE_AD(2017)597490 PE 597.490v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07176

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2015

06-03-2017 DEVE_AD(2017)597491 PE 597.491v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07431

MNENJE o palmovem olju in krčenju deževnih gozdov

02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062 PE 594.062v03-00
DEVE

Heidi HAUTALA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/08353

MNENJE o apatridnosti v južni in jugovzhodni Aziji

31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897 PE 593.897v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/08202

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES

01-12-2016 DEVE_AD(2016)594116 PE 594.116v02-00
DEVE

Elly SCHLEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07143

MNENJE o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

10-11-2016 DEVE_AD(2016)587476 PE 587.476v02-00
DEVE

Bernd LUCKE

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06698

MNENJE o spodbujanju enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav

09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186 PE 584.186v02-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06685

MNENJE o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778 PE 585.778v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06290