Mnenja

Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja so nato posredovana odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto

Datum : 10-12-2014

Referenčna številka :

DEVE_AD(2014)541667 PE 541.667v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/01039

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MNENJE o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015

Datum : 24-09-2014

Referenčna številka :

DEVE_AD(2014)537201 PE 537.201v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/00593

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Dobrodošli na spletni strani Odbora za razvoj (DEVE). V čast mi je, da sem od julija 2014 predsednica tega odbora.
 
Na svetu skoraj milijarda ljudi živi v skrajni revščini. Še več je takih, ki se spopadajo z lakoto in boleznijo ali nimajo dostopa do zdravstvenega varstva ali izobraževanja. Globalna razvojna prizadevanja so v okviru razvojnih ciljev tisočletja vseeno pripeljala do merljivega napredka, zato smo v zadnjih letih videli, da se je na milijone ljudi rešilo revščine. Hkrati pa opažamo, da je neenakost vse večja, zato moramo poiskati način, da bo  gospodarska rast prinašala korist večjemu številu ljudi. 
 
Prispevek Evropske unije k razvoju tretjih držav je bistvenega pomena, parlamentarna podpora in nadzor pa sta pri tem pomemben element. Naš odbor sodeluje pri določanju proračuna izdatkov za pomoč EU, poleg tega pa pozorno nadzorujemo Evropsko komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in vse uporabnike sredstev pomoči EU ter si prizadevamo za boljšo usklajenost držav donatoric in agencij. Sodelujemo pri pripravi zakonodaje, ki zagotavlja okvir za razvojno pomoč EU.  Srečujemo se tudi z uradniki, deležniki in strokovnjaki z vsega sveta, da razpravljamo o rešitvah in prisluhnemo resničnim potrebam na terenu. Vabim vas, da redno pregledujete novice in obvestila ter da se seznanite z dokumenti sej ali celo v živo spremljate seje odborov.
 
Linda McAvan