Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

MNENJE o apatridnosti v južni in jugovzhodni Aziji

31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897 PE 593.897v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/08202

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES

01-12-2016 DEVE_AD(2016)594116 PE 594.116v02-00
DEVE

Elly SCHLEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07143

MNENJE o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

10-11-2016 DEVE_AD(2016)587476 PE 587.476v02-00
DEVE

Bernd LUCKE

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06698

MNENJE o spodbujanju enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav

09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186 PE 584.186v02-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06685

MNENJE o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778 PE 585.778v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06290

MNENJE o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015

09-11-2016 DEVE_AD(2016)589265 PE 589.265v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07733

MNENJE o proračunskem nadzoru financiranja nevladnih organizacij iz proračuna EU

12-10-2016 DEVE_AD(2016)576991 PE 576.991v02-00
DEVE

Elly SCHLEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/05371

MNENJE o akcijskem načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

12-09-2016 DEVE_AD(2016)584184 PE 584.184v03-00
DEVE

Brian HAYES

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06479

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017

06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713 PE 585.713v02-00
DEVE

Nirj DEVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/06197

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008

01-09-2016 DEVE_AD(2016)584189 PE 584.189v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/05307