Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije

25-06-2015 DEVE_AD(2015)552077 PE 552.077v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/02865

MNENJE o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557064 PE 557.064v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03267

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075 PE 557.075v03-00
DEVE

Nirj DEVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/00132

MNENJE o osnutku nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346 PE 557.346v02-00
DEVE

Nirj DEVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03588

MNENJE o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2016

08-06-2015 DEVE_AD(2015)554746 PE 554.746v02-00
DEVE

Arne LIETZ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03184

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije

02-06-2015 DEVE_AD(2015)554780 PE 554.780v02-00
DEVE

Louis MICHEL

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/01924

MNENJE o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude "Pravica do vode"

12-05-2015 DEVE_AD(2015)551789 PE 551.789v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/02294

MNENJE o zunanjih vplivih trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude v državah zunaj EU

08-05-2015 DEVE_AD(2015)549323 PE 549.323v02-00
DEVE

Brian HAYES

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/02832

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki

07-05-2015 DEVE_AD(2015)544352 PE 544.352v02-00
DEVE

Maurice PONGA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/02086

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem

23-03-2015 DEVE_AD(2015)539796 PE 539.796v05-00
DEVE

Bogdan Brunon WENTA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/00382