Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2016

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564982 PE 564.982v02-00
DEVE

Arne LIETZ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03791

  OPINION on the role of the EU within the UN - how to better achieve EU foreign policy goals

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990 PE 564.990v02-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03585

MNENJE o temi Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu

10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325 PE 557.325v02-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03491

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije

25-06-2015 DEVE_AD(2015)552077 PE 552.077v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/02865

MNENJE o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557064 PE 557.064v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03267

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075 PE 557.075v03-00
DEVE

Nirj DEVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/00132

MNENJE o osnutku nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau

25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346 PE 557.346v02-00
DEVE

Nirj DEVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03588

MNENJE o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2016

08-06-2015 DEVE_AD(2015)554746 PE 554.746v02-00
DEVE

Arne LIETZ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03184

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije

02-06-2015 DEVE_AD(2015)554780 PE 554.780v02-00
DEVE

Louis MICHEL

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/01924

MNENJE o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude "Pravica do vode"

12-05-2015 DEVE_AD(2015)551789 PE 551.789v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/02294