Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

24-02-2015 DEVE_AD(2015)544467 PE 544.467v02-00
DEVE

Arne LIETZ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/02363

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna 8., 9. in 10. Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2013

22-01-2015 DEVE_AD(2015)541410 PE 541.410v02-00
DEVE

Linda McAVAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/01204

MNENJE o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2013 in politiki Evropske unije na tem področju

22-01-2015 DEVE_AD(2015)541683 PE 541.683v02-00
DEVE

Heidi HAUTALA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/02089

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

21-01-2015 DEVE_AD(2015)541411 PE 541.411v02-00
DEVE

Linda McAVAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/01220

MNENJE o predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter njegovega protokola o izvajanju, v imenu Evropske unije

10-12-2014 DEVE_AD(2014)541667 PE 541.667v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/01039

MNENJE o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015

24-09-2014 DEVE_AD(2014)537201 PE 537.201v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/00593