Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

MNENJE o vmesnem pregledu strategije EU za biotsko raznovrstnost

08-12-2015 DEVE_AD(2015)569717 PE 569.717v02-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03826

MNENJE o priporočilih Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)

07-12-2015 DEVE_AD(2015)569734 PE 569.734v03-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/04395

MNENJE o izvajanju in pregledu strategije EU za Srednjo Azijo

03-12-2015 DEVE_AD(2015)569799 PE 569.799v02-00
DEVE

György SCHÖPFLIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/04440

MNENJE o izvajanju priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb

12-11-2015 DEVE_AD(2015)565062 PE 565.062v02-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/02749

MNENJE o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji

12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184 PE 565.184v02-00
DEVE

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03344

MNENJE o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politiki Evropske unije na tem področju

12-11-2015 DEVE_AD(2015)567834 PE 567.834v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/04447

MNENJE o skupnih pravilih za izvajanje zunanje razsežnosti skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribolovu

11-11-2015 DEVE_AD(2015)565147 PE 565.147v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03338

MNENJE o osnutku splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564982 PE 564.982v02-00
DEVE

Arne LIETZ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03791

MNENJE o vlogi Evropske unije v Organizaciji združenih narodov – kako bolje uresničiti cilje zunanje politike EU

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990 PE 564.990v02-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03585

MNENJE o temi Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu

10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325 PE 557.325v02-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03491