Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

MNENJE o boju proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM

25-04-2016 DEVE_AD(2016)575224 PE 575.224v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03587

MNENJE o človekovih pravicah in migraciji v tretjih državah

25-04-2016 DEVE_AD(2016)576986 PE 576.986v02-00
DEVE

Marina ALBIOL GUZMÁN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/05048

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za namene Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite in o spremembi Direktive 2013/32/EU

22-04-2016 DEVE_AD(2016)578737 PE 578.737v02-00
DEVE

Seb DANCE

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/05939

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju

17-03-2016 DEVE_AD(2016)573187 PE 573.187v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/04611

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za štiri leta

17-03-2016 DEVE_AD(2016)573190 PE 573.190v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/04664

MNENJE o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in naložbe

16-03-2016 DEVE_AD(2016)575219 PE 575.219v02-00
DEVE

Jan ZAHRADIL

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/03586

MNENJE o operacijah v podporo miru – sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo

16-03-2016 DEVE_AD(2016)575372 PE 575.372v02-00
DEVE

Paavo VÄYRYNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/04819

MNENJE o priporočilu o 71. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov

16-03-2016 DEVE_AD(2016)578547 PE 578.547v02-00
DEVE

Paavo VÄYRYNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/05748

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2014

22-02-2016 DEVE_AD(2016)573189 PE 573.189v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/04257

MNENJE o EU v spreminjajočem se globalnem okolju – bolj povezan, konflikten in kompleksen svet

22-02-2016 DEVE_AD(2016)573204 PE 573.204v02-00
DEVE

Brian HAYES

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/04813