Tekoče delo

Tekoče delo

 

Tekoče delo prikazuje zakonodajne postopke, ki trenutno potekajo v posameznih odborih. Vsak vnos prikazuje vrsto in stopnjo postopka, ime poročevalca in funkcijo odbora kot pristojnega ali zaprošenega za mnenje. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do Spremljanja zakonodaje, kjer so prikazane vse podrobnosti postopka, vključno z vsemi relevantnimi dokumenti. Ko je postopek končan na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, potem pa se zaključi.

 
 

Dokumenti :

Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčna številka :

2014/0220(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčna številka :

2014/0222(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčna številka :

2014/0224(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Dokumenti :

Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije

Referenčna številka :

2014/0195(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Dokumenti :

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 – vsi oddelki

Referenčna številka :

2014/2040(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Paul RÜBIG [PPE]

Za mnenje

Dokumenti :

Predlog spremembe proračuna št. 3/2014 : Prihodki od glob in plačil obresti - Prihodki od povračil, vrnjeni FEMIP (Sklad za evro-sredozemske naložbe in partnerstvo ) - Prerazporeditev odobritev Evropskemu skladu za ribištvo - Povečanje odobritev plačil za obveznosti iz predhodnih letnih proračunov - Nepredvideni ukrepi v skladu s členom 13 uredbe o večletnem finančnem okviru - Osebje Evropske komisije, uradov, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov

Referenčna številka :

2014/2036(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Dokumenti :

Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe

Referenčna številka :

2014/0115(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Popotniški vizum ter sprememba Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 562/2006 in (ES) št. 767/2008

Referenčna številka :

2014/0095(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Dokumenti :

Evropski mehanizem za samopotrjevanje v okviru potrebne skrbnosti za dobavne verige za odgovorne uvoznike kositra, tantala, volframa in njihove rude ter zlata z območij, ki so jih prizadeli spori, oziroma območij velikega tveganja

Referenčna številka :

2014/0059(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom

Referenčna številka :

2014/0014(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Naslednji prenosi
 
Multimedijska knjižnica
 
Welcome words
 
 

Welcome to the website of the Committee on Development (DEVE). I have had the honour of being Chair of the committee since July 2014.
 
Nearly a billion people around the world live in extreme poverty. Many more face hunger and disease or have no access to healthcare or education. Yet global development efforts, under the framework of the Millennium Development Goals, have led to measurable progress, and we have seen millions being lifted out of poverty in recent years. At the same time however, we are also see growing inequalities and need to find ways to make economic growth more beneficial for a greater number of people.
 
The EU’s contribution to supporting development is vital and parliamentary support and scrutiny is an important element. Our committee participates in deciding the budget for EU aid spending, we keep a close watch on the European Commission, External Action Service and all those using EU aid funds, and we push for better coordination between donor countries and agencies. We participate in making the laws that frame EU development aid. We also meet with officials, stakeholders and experts from around the world to discuss solutions and hear what's really needed on the ground. I invite you to regularly check the news and announcements, consult meeting documents or even watch our committee meetings live as they happen.
 
Linda McAvan