Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter vzpostavitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD

2016/0281(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN [PPE] Doru-Claudian FRUNZULICĂ [S&D] Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

Pristojni odbor

Izvajanje delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020

2017/2012(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Pristojni odbor

Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju

2016/2324(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Krepitev vzdržnosti zadolževanja v deželah v razvoju

2016/2241(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Vodilna pobuda EU za sektor oblačil

2016/2140(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY [GUE/NGL]

Pristojni odbor

Določitev prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2017

2017/0068(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO)

2017/0056(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018 - vsi oddelki

2017/2044(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Za mnenje

Proračun 2018 - mandat za trialog

2017/2043(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Za mnenje

Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko

2017/2027(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S&D]

Za mnenje