Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Strategija EU-Afrika: spodbujanje razvoja

2017/2083(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Maurice PONGA [PPE]

Pristojni odbor

Izvajanje delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020

2017/2012(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Pristojni odbor

Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju

2016/2324(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Krepitev vzdržnosti zadolževanja v deželah v razvoju

2016/2241(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike

2017/2070(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Ženske, enakost spolov in podnebna pravičnost

2017/2086(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Florent MARCELLESI [Verts/ALE]

Za mnenje

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev)

2016/0382(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Florent MARCELLESI [Verts/ALE]

Za mnenje

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

2017/0083(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

2017/2052(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Paul RÜBIG [PPE]

Za mnenje

Določitev prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2017

2017/0068(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja