Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi

2018/2003(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Heidi HAUTALA [Verts/ALE]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada

2017/2258(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S&D]

Pristojni odbor

Izvajanje delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020

2017/2012(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Pristojni odbor

Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju

2016/2241(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva

2018/2037(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Maria NOICHL [S&D]

Za mnenje

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom

2010/0310(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Proračun 2019 - mandat za trialog

2018/2024(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Za mnenje

Kršitev pravic domorodnih ljudstev v svetu, vključno s prilaščanjem zemljišč

2017/2206(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Maria HEUBUCH [Verts/ALE]

Za mnenje

Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki

2018/2005(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Bonitetne zahteve za investicijska podjetja

2017/0359(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja