Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Vodilna pobuda EU v sektorju oblačil

2016/2140(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY [GUE/NGL]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Povečanje učinkovitosti razvojnega sodelovanja

2016/2139(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Cristian Dan PREDA [PPE]

Pristojni odbor

Revizija evropskega soglasja o razvoju

2016/2094(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Bogdan Brunon WENTA [PPE] Norbert NEUSER [S&D]

Pristojni odbor

Naslednji koraki na poti k doseganju svetovnih ciljev in izpolnjevanju zavez EU na področju svetovne prehrane in prehranske varnosti

2016/2705(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Linda McAVAN [S&D]

Pristojni odbor

Prihodnost odnosov AKP-EU po letu 2020

2016/2053(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Norbert NEUSER [S&D]

Pristojni odbor

Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU

2015/2342(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE AFET

Elena VALENCIANO [S&D] Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA [PPE]

Pristojni odbor

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015

2016/2219(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Cristian Dan PREDA [PPE]

Za mnenje

Sporazum med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020

2016/0247(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže

2016/0238(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju od 2021 do 2030 za trdno energetsko unijo in za izpolnitev zavez iz pariškega sporazuma ter sprememba Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami

2016/0231(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja