Tekoče delo


Tekoče delo prikazuje zakonodajne postopke, ki trenutno potekajo v posameznih odborih. Vsak vnos prikazuje vrsto in stopnjo postopka, ime poročevalca in funkcijo odbora kot pristojnega ali zaprošenega za mnenje. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do Spremljanja zakonodaje, kjer so prikazane vse podrobnosti postopka, vključno z vsemi relevantnimi dokumenti. Ko je postopek končan na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, potem pa se zaključi.

Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč

2015/2051(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S-D]

Pristojni odbor

Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

2015/2004(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Eleni THEOCHAROUS [PPE]

Pristojni odbor

Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje in načini krepitve zdravstvenih sistemov v državah v razvoju, da bi preprečili prihodnje krize

2014/2204(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Zasebni sektor in razvoj

2014/2205(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Nirj DEVA [ECR]

Pristojni odbor

Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost

2015/2137(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki

2015/2132(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Arne LIETZ [S-D]

Za mnenje

Ureditve za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine AKP, določene v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (prenovitev)

2015/0128(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Sklenitev Protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

2015/0113(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani

2015/0114(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Protokol, o katerem sta se dogovorili Evropska unija in Republika Gvineja Bissau, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki velja med pogodbenicama

2015/2119(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Nirj DEVA [ECR]

Za mnenje