Tekoče delo


Tekoče delo prikazuje zakonodajne postopke, ki trenutno potekajo v posameznih odborih. Vsak vnos prikazuje vrsto in stopnjo postopka, ime poročevalca in funkcijo odbora kot pristojnega ali zaprošenega za mnenje. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do Spremljanja zakonodaje, kjer so prikazane vse podrobnosti postopka, vključno z vsemi relevantnimi dokumenti. Ko je postopek končan na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, potem pa se zaključi.

Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč

2015/2051(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S-D]

Pristojni odbor

Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

2015/2004(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Eleni THEOCHAROUS [PPE]

Pristojni odbor

Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje in načini krepitve zdravstvenih sistemov v državah v razvoju, da bi preprečili prihodnje krize

2014/2204(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Zasebni sektor in razvoj

2014/2205(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Nirj DEVA [ECR]

Pristojni odbor

Razrešnica za leto 2014: Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor

2015/2205(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje

Discharge 2014: EU general budget - 8th, 9th and 10th EDFs

2015/2203(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje

2015/2163(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic

2015/2161(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica za leto 2014: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Odbor regij

2015/2160(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica za leto 2014: Splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor

2015/2159(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja