Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Pristop Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

2019/0099(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

2019/0090(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

2019/0078(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo in njegov protokol o izvajanju

2019/0076(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

2019/0070(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Proračun 2020 – mandat za trialog

2019/2010(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Za mnenje

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

2018/0356(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

2018/0358(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Skupni standardi in postopki v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev)

2018/0329(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Razrešnica 2017: Splošni proračun EU – Svet in Evropski svet

2018/2168(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje