Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Revizija evropskega soglasja o razvoju

2016/2094(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

Pristojni odbor

Prihodnost odnosov AKP-EU po letu 2020

2016/2053(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Norbert NEUSER [S&D]

Pristojni odbor

Reševanje begunske krize v Evropi: vloga zunanjega delovanja EU

2015/2342(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE AFET

Elena VALENCIANO [S&D] Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA [PPE]

Pristojni odbor

Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč

2015/2341(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Ignazio CORRAO [EFDD]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Sklep Sveta o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije

2016/0184(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Okrepljeno partnerstvo in sodelovanje med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani

2016/0166(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

2016/2099(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Bernd LUCKE [ECR]

Za mnenje

Spodbujanje enakosti spolov pri raziskavah o duševnem zdravju in kliničnih raziskavah

2016/2096(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Jordi SEBASTIÀ [Verts/ALE]

Za mnenje

Agencija Evropske unije za azil

2016/0131(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

2016/2076(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Brian HAYES [PPE]

Za mnenje