Tekoče delo

Tekoče delo

 

Tekoče delo prikazuje zakonodajne postopke, ki trenutno potekajo v posameznih odborih. Vsak vnos prikazuje vrsto in stopnjo postopka, ime poročevalca in funkcijo odbora kot pristojnega ali zaprošenega za mnenje. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do Spremljanja zakonodaje, kjer so prikazane vse podrobnosti postopka, vključno z vsemi relevantnimi dokumenti. Ko je postopek končan na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, potem pa se zaključi.

 
 

Dokumenti :

Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčna številka :

2014/0220(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčna številka :

2014/0222(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčna številka :

2014/0224(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije

Referenčna številka :

2014/0195(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 – vsi oddelki

Referenčna številka :

2014/2040(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Paul RÜBIG [PPE]

Za mnenje

Dokumenti :

Predlog spremembe proračuna št. 3/2014 : Prihodki od glob in plačil obresti - Prihodki od povračil, vrnjeni FEMIP (Sklad za evro-sredozemske naložbe in partnerstvo ) - Prerazporeditev odobritev Evropskemu skladu za ribištvo - Povečanje odobritev plačil za obveznosti iz predhodnih letnih proračunov - Nepredvideni ukrepi v skladu s členom 13 uredbe o večletnem finančnem okviru - Osebje Evropske komisije, uradov, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov

Referenčna številka :

2014/2036(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe

Referenčna številka :

2014/0115(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Popotniški vizum ter sprememba Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 562/2006 in (ES) št. 767/2008

Referenčna številka :

2014/0095(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Evropski mehanizem za samopotrjevanje v okviru potrebne skrbnosti za dobavne verige za odgovorne uvoznike kositra, tantala, volframa in njihove rude ter zlata z območij, ki so jih prizadeli spori, oziroma območij velikega tveganja

Referenčna številka :

2014/0059(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom

Referenčna številka :

2014/0014(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Available soon