Tekoče delo


Tekoče delo prikazuje zakonodajne postopke, ki trenutno potekajo v posameznih odborih. Vsak vnos prikazuje vrsto in stopnjo postopka, ime poročevalca in funkcijo odbora kot pristojnega ali zaprošenega za mnenje. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do Spremljanja zakonodaje, kjer so prikazane vse podrobnosti postopka, vključno z vsemi relevantnimi dokumenti. Ko je postopek končan na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, potem pa se zaključi.

Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

2015/2004(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Eleni THEOCHAROUS [PPE]

Pristojni odbor

Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje in načini krepitve zdravstvenih sistemov v državah v razvoju, da bi preprečili prihodnje krize

2014/2204(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Zasebni sektor in razvoj

2014/2205(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Nirj DEVA [ECR]

Pristojni odbor

Delo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

2014/2154(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

2014/0236(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Davor Ivo STIER [PPE]

Pristojni odbor

Letna poročila o subsidiarnosti in sorazmernosti za obdobje 2012-2013

2014/2252(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Nadaljnja obravnava evropske državljanske pobude "Pravica do vode"

2014/2239(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Cristian Dan PREDA [PPE]

Za mnenje

Pobuda za zeleno zaposlovanje: izkoriščanje potenciala zelenega gospodarstva za ustvarjanje novih delovnih mest

2014/2238(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Mestna razsežnost politik EU

2014/2213(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu leta 2013 ter politika Evropske unije na tem področju

2014/2216(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Heidi HAUTALA [Verts/ALE]

Za mnenje