Tekoče delo


Tekoče delo prikazuje zakonodajne postopke, ki trenutno potekajo v posameznih odborih. Vsak vnos prikazuje vrsto in stopnjo postopka, ime poročevalca in funkcijo odbora kot pristojnega ali zaprošenega za mnenje. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do Spremljanja zakonodaje, kjer so prikazane vse podrobnosti postopka, vključno z vsemi relevantnimi dokumenti. Ko je postopek končan na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, potem pa se zaključi.

Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč

2015/2051(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S-D]

Pristojni odbor

Davčne utaje in izogibanje davkom kot izzivi za upravljanje, socialno varstvo in razvoj v državah v razvoju

2015/2058(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Elly SCHLEIN [S-D]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Financiranje za razvoj

2015/2044(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Pedro SILVA PEREIRA [S-D]

Pristojni odbor

Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

2015/2004(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Eleni THEOCHAROUS [PPE]

Pristojni odbor

Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje in načini krepitve zdravstvenih sistemov v državah v razvoju, da bi preprečili prihodnje krize

2014/2204(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Zasebni sektor in razvoj

2014/2205(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Nirj DEVA [ECR]

Pristojni odbor

Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

2014/0236(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Davor Ivo STIER [PPE]

Pristojni odbor

Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji

2015/2095(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Določitev zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in ustanovitev začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja

2015/0090(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije

2015/2067(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ [S-D]

Za mnenje