Tekoče delo


Tekoče delo prikazuje zakonodajne postopke, ki trenutno potekajo v posameznih odborih. Vsak vnos prikazuje vrsto in stopnjo postopka, ime poročevalca in funkcijo odbora kot pristojnega ali zaprošenega za mnenje. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do Spremljanja zakonodaje, kjer so prikazane vse podrobnosti postopka, vključno z vsemi relevantnimi dokumenti. Ko je postopek končan na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, potem pa se zaključi.

Poročilo EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj

2015/2317(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Cristian Dan PREDA [PPE]

Pristojni odbor

Novo zavezništvo za prehransko varnost in prehrano

2015/2277(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Maria HEUBUCH [Verts/ALE]

Pristojni odbor

Zaščita narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo

2015/2728(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Linda McAVAN [S-D]

Pristojni odbor

Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč

2015/2051(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S-D]

Pristojni odbor

Zasebni sektor in razvoj

2014/2205(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Nirj DEVA [ECR]

Pristojni odbor

Človekove pravice in migracija v tretjih državah

2015/2316(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Operacije v podporo miru - Sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo

2015/2275(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Paavo VÄYRYNEN [ALDE]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in kompleksen svet

2015/2272(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Brian HAYES [PPE]

Za mnenje

Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za štiri leta

2015/0229(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov

2015/2258(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Heidi HAUTALA [Verts/ALE]

Za mnenje