Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Krepitev vzdržnosti zadolževanja v deželah v razvoju

2016/2241(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter vzpostavitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD

2016/0281(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Pristojni odbor

Vodilna pobuda EU v sektorju oblačil

2016/2140(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY [GUE/NGL]

Pristojni odbor

Revizija evropskega soglasja o razvoju

2016/2094(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Bogdan Brunon WENTA [PPE] Norbert NEUSER [S&D]

Pristojni odbor

Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU

2015/2342(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE AFET

Elena VALENCIANO [S&D] Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA [PPE]

Pristojni odbor

Use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals

2016/0407(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Prilagoditev vrste zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU

2016/0400(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Upravljanje energetske unije

2016/0375(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Pristop EU k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC)

2016/0349(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige

2016/2301(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Ignazio CORRAO [EFDD]

Za mnenje