Tekoče delo

Tekoče delo

 

Tekoče delo prikazuje zakonodajne postopke, ki trenutno potekajo v posameznih odborih. Vsak vnos prikazuje vrsto in stopnjo postopka, ime poročevalca in funkcijo odbora kot pristojnega ali zaprošenega za mnenje. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do Spremljanja zakonodaje, kjer so prikazane vse podrobnosti postopka, vključno z vsemi relevantnimi dokumenti. Ko je postopek končan na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, potem pa se zaključi.

 
 

Dokumenti :

Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/… o standardih za kandidate za prostovoljce in prostovoljce EU za humanitarno pomoč

Referenčna številka :

2014/2928(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
DEVE

Pristojni odbor

Dokumenti :

Delo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

Referenčna številka :

2014/2154(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Dokumenti :

Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčna številka :

2014/0236(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Davor Ivo STIER [PPE]

Pristojni odbor

Dokumenti :

Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki

Referenčna številka :

2014/0329(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Ribolovne možnosti in finančni prispevek, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar

Referenčna številka :

2014/0319(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2013: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor

Referenčna številka :

2014/2139(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Napredek v smeri celostnega pristopa h kulturni dediščini v Evropi

Referenčna številka :

2014/2149(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Sektor sadja in zelenjave od reforme leta 2007

Referenčna številka :

2014/2147(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Obeti za sektor mleka in mlečnih izdelkov - Pregled izvajanja svežnja ukrepov o mleku in mlečnih izdelkih

Referenčna številka :

2014/2146(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Dokumenti :

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Odbor regij

Referenčna številka :

2014/2083(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Dobrodošli na spletni strani Odbora za razvoj (DEVE). V čast mi je, da sem od julija 2014 predsednica tega odbora.
 
Na svetu skoraj milijarda ljudi živi v skrajni revščini. Še več je takih, ki se spopadajo z lakoto in boleznijo ali nimajo dostopa do zdravstvenega varstva ali izobraževanja. Globalna razvojna prizadevanja so v okviru razvojnih ciljev tisočletja vseeno pripeljala do merljivega napredka, zato smo v zadnjih letih videli, da se je na milijone ljudi rešilo revščine. Hkrati pa opažamo, da je neenakost vse večja, zato moramo poiskati način, da bo  gospodarska rast prinašala korist večjemu številu ljudi. 
 
Prispevek Evropske unije k razvoju tretjih držav je bistvenega pomena, parlamentarna podpora in nadzor pa sta pri tem pomemben element. Naš odbor sodeluje pri določanju proračuna izdatkov za pomoč EU, poleg tega pa pozorno nadzorujemo Evropsko komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in vse uporabnike sredstev pomoči EU ter si prizadevamo za boljšo usklajenost držav donatoric in agencij. Sodelujemo pri pripravi zakonodaje, ki zagotavlja okvir za razvojno pomoč EU.  Srečujemo se tudi z uradniki, deležniki in strokovnjaki z vsega sveta, da razpravljamo o rešitvah in prisluhnemo resničnim potrebam na terenu. Vabim vas, da redno pregledujete novice in obvestila ter da se seznanite z dokumenti sej ali celo v živo spremljate seje odborov.
 
Linda McAvan