Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada

2017/2258(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S&D]

Pristojni odbor

Izvajanje delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020

2017/2012(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Pristojni odbor

Krepitev vzdržnosti zadolževanja v deželah v razvoju

2016/2241(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Protokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

2017/0319(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

2017/0309(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Predlog sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju, sprejetega z Uredbo Sveta (ES) št. 1563/2006 z dne 5. oktobra 2006

2017/0241(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Norbert NEUSER [S&D]

Za mnenje

Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

2017/0231(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2016: Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2016: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor

2017/2179(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS

2017/2146(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ [S&D]

Za mnenje

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje

2017/2145(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja