Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter vzpostavitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD

2016/0281(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN [PPE] Doru-Claudian FRUNZULICĂ [S&D] Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

Pristojni odbor

Izvajanje delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020

2017/2012(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Pristojni odbor

Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju

2016/2324(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO [PPE]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Krepitev vzdržnosti zadolževanja v deželah v razvoju

2016/2241(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Vodilna pobuda EU v sektorju oblačil

2016/2140(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY [GUE/NGL]

Pristojni odbor

Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU

2015/2342(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE AFET

Elena VALENCIANO [S&D] Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA [PPE]

Pristojni odbor

Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko

2017/2027(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S&D]

Za mnenje

Priloga k predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

2017/0033(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

2017/0035(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Korupcija in človekove pravice v tretjih državah

2017/2028(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Stelios KOULOGLOU [GUE/NGL]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje