Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Prihodnost odnosov ACP-EU po letu 2020

2016/2053(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Norbert NEUSER [S&D]

Pristojni odbor

Reševanje begunske krize v Evropi: vloga zunanjega delovanja EU

2015/2342(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE AFET

Pristojni odbor

Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč

2015/2341(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Ignazio CORRAO [EFDD]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Poročilo EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj

2015/2317(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Cristian Dan PREDA [PPE]

Pristojni odbor

Novo zavezništvo za prehransko varnost in prehrano

2015/2277(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Maria HEUBUCH [Verts/ALE]

Pristojni odbor

Agencija Evropske unije za azil

2016/0131(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

2016/2076(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Možnosti, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

2016/2057(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Ignazio CORRAO [EFDD]

Za mnenje

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic

2016/0107(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki

2016/2047(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Nirj DEVA [ECR]

Za mnenje