Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Reševanje begunske krize v Evropi: vloga zunanjega delovanja EU

2015/2342(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE AFET

Pristojni odbor

Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč

2015/2341(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Ignazio CORRAO [EFDD]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Poročilo EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj

2015/2317(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Cristian Dan PREDA [PPE]

Pristojni odbor

Novo zavezništvo za prehransko varnost in prehrano

2015/2277(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Maria HEUBUCH [Verts/ALE]

Pristojni odbor

Zasebni sektor in razvoj

2014/2205(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Nirj DEVA [ECR]

Pristojni odbor

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, na drugi strani

2016/0005(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan

2015/0302(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Priprave na povolilni pregled večletnega finančnega okvira 2014-2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

2015/2353(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna EU

2015/2345(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Elly SCHLEIN [S&D]

Za mnenje

Okrepitev kontrol s preverjanjem ustreznih podatkovnih zbirk na zunanjih mejah

2015/0307(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja