Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi

2018/2003(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Heidi HAUTALA [Verts/ALE]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Izvajanje skupnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020

2017/2012(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM DEVE

Linda McAVAN [S&D] Dubravka ŠUICA [PPE]

Pristojni odbor

Predlog uredbe Sveta o določitvi večletnega finančnega načrta za obdobje 2021–2027

2018/0166(APP) Postopek odobritve
DEVE

Za mnenje

Predlog spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2018 - Nadaljevanje Instrumenta za begunce v Turčiji

2018/2072(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Za mnenje

Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan - predlog nezakonodajne resolucije o postopku odobritve

2015/0302M(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom - predlog nezakonodajne resolucije o postopku odobritve

2010/0310M(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Paavo VÄYRYNEN [ALDE]

Za mnenje

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki

2018/2046(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Arne LIETZ [S&D]

Za mnenje

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva

2018/2037(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Maria NOICHL [S&D]

Za mnenje

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom

2010/0310(NLE) Nezakonodajni postopki
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Proračun 2019 - mandat za trialog

2018/2024(BUD) Proračunski postopek
DEVE

Za mnenje