Osnutki dnevnih redov


Osnutki dnevnih redov so objavljeni dnevni redi sej odborov, ki so vsaj enkrat na mesec. Na teh sejah odbori razpravljajo, izmenjujejo mnenja in glasujejo o osnutkih zakonodajnih dokumentov in predlogih sprememb ter pogosto razpravljajo s strokovnjaki. Spremembe dnevnega reda sej odborov, ki so dodane v zadnjem trenutku, včasih niso vključene v osnutek dnevnega reda.

Za iskanje med vsemi osnutki dnevnih redov, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.
Dodatne informacije najdete v sejnih dokumentih.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 24. september 2018 - Ponedeljek, 24. september 2018

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 24. september 2018 - Ponedeljek, 24. september 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 24. september 2018 - Ponedeljek, 24. september 2018

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 24. september 2018

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 24. september 2018 - Ponedeljek, 24. september 2018

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 CONT_OJ(2018)09-27_1 PE 627.913v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 LIBE_OJ(2018)09-27_1 PE 627.945v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

19-09-2018 REGI_OJ(2018)09-27_1 PE 627.897v01-00
REGI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 24. september 2018 - Ponedeljek, 24. september 2018

19-09-2018 PETI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.859v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 26 September 2018 - Wednesday 26 September 2018

19-09-2018 TAX3_OJ(2018)09-26_1 PE 627.893v01-00
TAX3