Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Na kratko

Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries
01-02-2019 Študija

Misuse of Interpol’s Red Notices and impact on human rights – recent developments
17-01-2019 Študija

Contemporary forms of slavery
20-12-2018 Študija

Rule of law and human rights in Cuba and Venezuela and EU engagement
11-12-2018 Študija

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 Na kratko

Human rights and the external actions of the EU and Member States
06-11-2018 Periodika

Universal jurisdiction and international crimes: Constraints and best practices
17-09-2018 Študija

Human rights in Belarus: The EU’s role since 2016
05-06-2018 Študija

Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level
26-04-2018 Študija