Domov

 
Zadnje novice
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
 
1.    ukrepe ekonomske in monetarne politike Unije, delovanje ekonomske in monetarne unije ter evropskega monetarnega in finančnega sistema (vključno z odnosi s pristojnimi institucijami in organizacijami);
 
2.    prosti pretok kapitala in plačil (čezmejna plačila, enotno plačilno območje, plačilne bilance, gibanje kapitala ter politika najemanja in dajanja posojil, nadzor nad gibanjem kapitala iz tretjih držav, ukrepi za spodbujanje izvoza kapitala Unije);
 
3.    mednarodni monetarni in finančni sistem (vključno z odnosi s finančnimi in monetarnimi institucijami in organizacijami);
 
4.    pravila o konkurenci in državne ali javne pomoči;
 
5.    davčne predpise;
 
6.    uravnavanje in nadzor finančnih storitev, institucij in trgov, vključno s poročili o dogajanju v finančnem sektorju, revizijo, računovodskimi pravili, upravljanjem podjetij in drugimi pravnimi zadevami gospodarskih družb, ki se navezujejo na finančne storitve.
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Evropski parlament je na področju evropske politike glavni usmerjevalec poteka razprav in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) ima pri njegovem delu osrednjo vlogo.  Odbor je pristojen za zadeve, kot so gospodarska in monetarna politika EU, davčna politika in politika konkurence, prosto gibanje kapitala in regulacija finančnih storitev (banke, zavarovalnice, pokojninski skladi, upravljanje premoženja/skladov, računovodstvo, mednarodni denarni in finančni sistemi itd.). Ker se večina parlamentarnega dela opravi na ravni odborov, je odbor ECON tisti, ki opravi največ dela v zvezi s ključnimi področji gospodarske in monetarne politike. S tem odbor ECON v okviru dela Parlamenta v zvezi s sedanjo gospodarsko in finančno krizo zavzema osrednjo vlogo in lahko bistveno vpliva na politiko v EU in v mednarodnem merilu.
 
Kar zadeva monetarno politiko Unije in delovanje EMU ter Evropskega monetarnega sistema je odgovornost ECB do Parlamenta ključna, saj je to pomembna protiutež neodvisnosti centralne banke.
 
Odbor ECON ima osrednjo vlogo pri pripravi zakonodaje EU, ker je Parlament skupaj s Svetom so-zakonodajalec na večini političnih področij EU. Zakonodaja EU pogosto določa nacionalne zakone in predpise v državah članicah, zlasti pri finančnih storitvah in, z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, na področju gospodarskega upravljanja EU. To omogoča članom odbora ECON, da oblikujejo zakonodajo EU na teh pomembnih področjih politike EU.