2011

2011

 

Briefing Papers by Monetary Experts Panel - Interaction of bank and sovereign debt resolution

  • Compilation of Notes - D.Gros, A.Sibert, K.Whelan EN

Briefing Papers by Monetary Experts Panel - Eurobonds: concepts and implications

  • Compilation of Notes - Ch.Wyplosz, S.Collignon, G.De La Dehesa, J.Delpla, J.Von Weizsaecker, S.C.W.Eijffinger EN

Texts of Monetary Dialogue

 

Fiscal austerity and monetary thightening - asymmetric impacts on the euro area Member States

Debt restructuring - ramifications on the euro area

Texts of Monetary Dialogue

  • Full text of the hearing EN
 

Briefing Papers by Monetary Experts Panel -Changing of the guard

  • Compilation of notes - G.Wolff, Ch.Wyplosz, S.Eijffinger, D.Gros, G.de la Dehesa, A.Sibert, K.Whelan, A.Belke, S.Collignon EN

Texts of Monetary Dialogue

  • Jean-Claude Trichet, President of the ECB Introductory remarks
  • Full text of the hearing DE
  • Full text of the hearing EN
  • Full text of the hearing FR
 

Rating agencies-role and influence of their sovereign credit risk assessment in the euro area

  • Compilation of Notes - S.Eijffinger, G. de la Dehesa, A.Sibert, N.Veron and G.Wolff, K.Whelan EN

The ECB, the EFSF and the ESM - roles, relationships and challenges

  • Compilation of Notes - Ch.Wyplosz, S.Collignon, D.Gros and T.Mayer, A.Belke EN

Texts of Monetary Dialogue

 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Evropski parlament je na področju evropske politike glavni usmerjevalec poteka razprav in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) ima pri njegovem delu osrednjo vlogo.  Odbor je pristojen za zadeve, kot so gospodarska in monetarna politika EU, davčna politika in politika konkurence, prosto gibanje kapitala in regulacija finančnih storitev (banke, zavarovalnice, pokojninski skladi, upravljanje premoženja/skladov, računovodstvo, mednarodni denarni in finančni sistemi itd.). Ker se večina parlamentarnega dela opravi na ravni odborov, je odbor ECON tisti, ki opravi največ dela v zvezi s ključnimi področji gospodarske in monetarne politike. S tem odbor ECON v okviru dela Parlamenta v zvezi s sedanjo gospodarsko in finančno krizo zavzema osrednjo vlogo in lahko bistveno vpliva na politiko v EU in v mednarodnem merilu.
 
Kar zadeva monetarno politiko Unije in delovanje EMU ter Evropskega monetarnega sistema je odgovornost ECB do Parlamenta ključna, saj je to pomembna protiutež neodvisnosti centralne banke.
 
Odbor ECON ima osrednjo vlogo pri pripravi zakonodaje EU, ker je Parlament skupaj s Svetom so-zakonodajalec na večini političnih področij EU. Zakonodaja EU pogosto določa nacionalne zakone in predpise v državah članicah, zlasti pri finančnih storitvah in, z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, na področju gospodarskega upravljanja EU. To omogoča članom odbora ECON, da oblikujejo zakonodajo EU na teh pomembnih področjih politike EU.