2011

2011

 

Briefing Papers by Monetary Experts Panel - Interaction of bank and sovereign debt resolution

  • Compilation of Notes - D.Gros, A.Sibert, K.Whelan EN

Briefing Papers by Monetary Experts Panel - Eurobonds: concepts and implications

  • Compilation of Notes - Ch.Wyplosz, S.Collignon, G.De La Dehesa, J.Delpla, J.Von Weizsaecker, S.C.W.Eijffinger EN

Texts of Monetary Dialogue

 

Fiscal austerity and monetary thightening - asymmetric impacts on the euro area Member States

Debt restructuring - ramifications on the euro area

Texts of Monetary Dialogue

  • Full text of the hearing EN
 

Briefing Papers by Monetary Experts Panel -Changing of the guard

  • Compilation of notes - G.Wolff, Ch.Wyplosz, S.Eijffinger, D.Gros, G.de la Dehesa, A.Sibert, K.Whelan, A.Belke, S.Collignon EN

Texts of Monetary Dialogue

  • Jean-Claude Trichet, President of the ECB Introductory remarks
  • Full text of the hearing DE
  • Full text of the hearing EN
  • Full text of the hearing FR
 

Rating agencies-role and influence of their sovereign credit risk assessment in the euro area

  • Compilation of Notes - S.Eijffinger, G. de la Dehesa, A.Sibert, N.Veron and G.Wolff, K.Whelan EN

The ECB, the EFSF and the ESM - roles, relationships and challenges

  • Compilation of Notes - Ch.Wyplosz, S.Collignon, D.Gros and T.Mayer, A.Belke EN

Texts of Monetary Dialogue

 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
POZDRAVNE BESEDE
 
 

Dobrodošli na spletnem mestu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON). Odbor je pristojen za ekonomsko in monetarno unijo (EMU), ureditev finančnih storitev, prosto gibanje kapitala in plačil, davčno politiko in politiko konkurence ter mednarodni finančni sistem.
Sedmo zakonodajno obdobje je zaznamovala najhujša gospodarska, finančna in socialna kriza v zadnjem času. Odbor ECON je imel odločilno vlogo pri sprejetju zakonodaje za odziv na krizo in je razširil obseg svojega dela, povezanega z nadzorom in poročili. Zato se je Parlament odločil, da poveča število članov v odboru, in sicer s 50 na 61.
Danes sta naši glavni prednostni nalogi rast in delovna mesta. Stabilnost, spodbujanje naložb, reforme in socialna kohezija se morajo vzajemno krepiti. ECON bo spodbujal resno razpravo o tem vprašanju.
Prepričan sem, da moramo preiti k pravi ekonomski in monetarni uniji z učinkovito gospodarsko vlado, ki bo odgovarjala Parlamentu.
Dokončati moramo najpomembnejšo zakonodajo o reformi bančnega sektorja, finančnem kriminalu in spodbujanju naložb v dolgoročne, z rastjo povezane projekte.
Zagotoviti moramo tudi, da se bo nov regulativni okvir pravilno izvajal, revidiral in omogočal budno spremljanje dela Komisije in evropskih nadzornih organov. Dobro urejen in delujoč kapitalski trg je ključnega pomena za rast.
Odbor se bo prav tako pridružil prizadevanjem za okrepitev demokratične legitimnosti na podlagi metode Skupnosti. Poglobljena in prava ekonomska in monetarna unija mora biti tudi demokratična. Zato bo odbor okrepil sodelovanje z nacionalnimi parlamenti.