Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

Banking Union: Completing the Single Rule Book
18-07-2019 Briefing

Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board, on the SRB Annual Report 2018 - ECON on 22 July 2019
18-07-2019 Briefing

Banking Union: What next?
18-07-2019 Poglobljena analiza

An Effective Regime for Non-viable Banks: US Experience and Considerations for EU Reform
17-07-2019 Študija

Banking Union: Towards new arrangements for the provision of liquidity in resolution?
16-07-2019 Briefing

Single Supervisory Mechanism – Main Features, Oversight and Accountability
16-07-2019 Briefing

Single Resolution Mechanism - Main Features, Oversight and Accountability
16-07-2019 Briefing

Banking Union: Defusing the “home/host” debate
16-07-2019 Briefing

European Central Bank appointments: Role of the European Parliament
15-07-2019 Študija

Structural Budget Balances in EU Member States - June 2019
28-06-2019 Briefing

Vse dodatne analize

Stik

  • Tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost življenja
  • Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju