Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Direktiva Komisije o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES

2019/2743(RPS) Regulativni postopek s pregledom
EMPL

Pristojni odbor

Direktiva Komisije o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Sveta 89/656/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev

2019/2739(RPS) Regulativni postopek s pregledom
EMPL

Pristojni odbor

Direktiva Komisije o spremembi prilog II in IV k Direktivi Sveta 92/29/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev

2019/2726(RPS) Regulativni postopek s pregledom
EMPL

Pristojni odbor

Koordinacija sistemov socialne varnosti

2016/0397(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
EMPL

Pristojni odbor

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki

2019/2028(BUD) Proračunski postopek
EMPL

Za mnenje

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Združenimi državami Amerike, Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško

2019/0126(NLE) Nezakonodajni postopki
EMPL

Za mnenje

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Italiji, da se pogaja in sklene sporazum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav

2019/0108(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
EMPL

Za mnenje

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav

2019/0107(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
EMPL

Za mnenje

Proračun 2020 – mandat za trialog

2019/2010(BUD) Proračunski postopek
EMPL

Za mnenje

Sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

2018/0427(NLE) Nezakonodajni postopki
EMPL

Za mnenje