Koledar sej

Koledar sej

 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

21-01-2015

09:00

Bruselj : JAN - 2Q2

21-01-2015

15:00

Bruselj : JAN - 2Q2

22-01-2015

09:00

Bruselj : JAN - 2Q2

22-01-2015

15:00

Bruselj : JAN - 2Q2

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

29-01-2015

09:00

Bruselj : JAN - 2Q2

29-01-2015

15:00

Bruselj : JAN - 2Q2

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

23-02-2015

15:00

Bruselj : JAN - 4Q2

24-02-2015

09:00

Bruselj : JAN - 4Q2

24-02-2015

15:00

Bruselj : JAN - 4Q2

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

18-03-2015

09:00

Bruselj : JAN - 4Q2

18-03-2015

15:00

Bruselj : JAN - 4Q2

19-03-2015

09:00

Bruselj : JAN - 4Q2

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

26-03-2015

09:00

Bruselj : JAN - 2Q2

26-03-2015

15:00

Bruselj : JAN - 2Q2

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

30-03-2015

15:00

Bruselj : JAN - 4Q2

31-03-2015

09:00

Bruselj : JAN - 4Q2

31-03-2015

15:00

Bruselj : JAN - 4Q2

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

13-04-2015

15:00

Bruselj : JAN - 4Q2

14-04-2015

09:00

Bruselj : JAN - 4Q2

14-04-2015

15:00

Bruselj : JAN - 4Q2

Koledarji odbora
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli
 
 

Dobrodošli na spletni strani odbora ENVI
 
Z 69 poslanci je naš odbor največji zakonodajni odbor v Evropskem parlamentu.
 
Njegovi člani si dejavno prizadevamo, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o živilih, to pa želimo doseči predvsem z ureditvijo označevanja in dajanja izdelkov na trg. Zavzemamo se za evropske rešitve za vprašanja javnega zdravja.
 
Odbor je pristojen še za številna druga področja, med njimi so onesnaženost zraka in vode, ravnanje z odpadki ali zaščita biotske raznovrstnosti. Njegovi člani si prizadevamo za trajnostno Evropo, gospodarno z viri.
 
Osrednje mesto pri našem delu zavzema boj proti podnebnim spremembam. Ta bo v začetku tega zakonodajnega obdobja visoko na seznamu prednostnih nalog, saj se bližajo vrhunska srečanja o podnebju, bistvena za mednarodni sporazum o podnebju, ki naj bi bil sklenjen leta 2015. Drugo področje, ki se mu bomo posvetili na začetku tega zakonodajnega obdobja, je pridelava gensko spremenjenih organizmov ter njihova morebitna omejitev ali prepoved v državah članicah.
 
Upamo, da boste prek tega spletnega mesta dobili poglobljen vpogled v naše delo in vas vabimo, da nam pošljete komentarje na vprašanja, ki so za vas pomembna.
 
Giovanni La Via