Koledar sej

Koledar sej

 

Ni seje

Koledarji odbora
 
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli
 
 

Dobrodošli na spletni strani odbora ENVI
 
Z 71 poslanci je naš odbor največji zakonodajni odbor v Evropskem parlamentu. Naše delo je usmerjeno k temu, da bi se številne skrbi državljanov iz vse Evrope odražale v zakonodaji na področju okolja, zdravja in varnosti hrane. Evropski parlament je pri veliki večini zadev, ki jih obravnava odbor ENVI, dobil sozakonodajne pristojnosti, zaradi česar je naš odbor eden izmed najvplivnejših odborov.
 
Naše delo na področju okoljske politike obsega zadeve, ki vključujejo vse od strupenih kemikalij do ohranjanja biotske raznovrstnosti. Odbor je dejaven tudi pri spodbujanju trajnostne in z viri gospodarne Evrope. Osrednje mesto pri našem delu zavzema boj proti podnebnim spremembam.
 
Nedavne afere v zvezi s hrano v nekaterih državah članicah so opozorile na potrebo po večji varnosti hrane. Kritično pregledujemo živilsko zakonodajo. Glavna skrb odbora ENVI je boljša obveščenost potrošnikov, npr. z jasnejšim in nedvoumnim označevanjem izdelkov.
 
Na področju javnega zdravja naš odbor poskuša najti evropske rešitve za probleme, povezane z zdravjem. Med zadevami, s katerimi smo se ukvarjali v zadnjem času, so na primer varnost farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov, boj proti ponarejenim zdravilom in varovanje pacientovih pravic. 
 
Upamo, da boste na tem spletnem mestu dobili boljši vpogled v naše delo, in vas vabimo, da nam sporočite svoje mnenje o zadevah, ki vas zanimajo.
 
Matthias Groote