Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Na kratko

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Na kratko

Study in focus: Sampling points for air quality
02-04-2019 Na kratko

What if a simple DNA test could predict your future?
22-03-2019 Na kratko

Sampling points for air quality - Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
18-03-2019 Študija

Robots in healthcare: a solution or a problem?
15-03-2019 Poglobljena analiza

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
05-02-2019 Briefing

Brain: New approach to brain diseases
15-01-2019 Poglobljena analiza

Cardiovascular Diseases and Lifestyle
15-01-2019 Poglobljena analiza

Study in focus: International Climate Negotiations
05-11-2018 Na kratko