Delovni dokumenti


Delovni dokumenti so dokumenti, ki zadevajo pripravo poročil in mnenj. Odbori pogosto uporabijo to obliko dokumentov za objavo obrazložitev svojih poročil.
Za iskanje med vsemi delovnimi dokumenti, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

DELOVNI DOKUMENT o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 v zvezi z lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila

18-01-2018 ENVI_DT(2018)616672 PE 616.672v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

S tem povezani dokumenti v dosjeju ENVI/8/11697

  WORKING DOCUMENT Motion for a resolution pursuant to Rule 106(2), (3) and (4)(c) on the proposal for a Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties (D048947-2017/0000 (RPS))

20-09-2017 ENVI_DT(2017)610739 PE 610.739v01-00
ENVI

Jytte GUTELAND, Bas EICKHOUT