Delovni dokumenti

Delovni dokumenti so dokumenti, ki zadevajo pripravo poročil in mnenj. Odbori pogosto uporabijo to obliko dokumentov za objavo obrazložitev svojih poročil.
Za iskanje med vsemi delovnimi dokumenti, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DELOVNI DOKUMENT o okviru podnebne in energetske politike do 2030

Datum : 06-11-2013

Referenčna številka :

CJ10_DT(2013)522943 PE 522.943v01-00
ITRE ENVI

Anne DELVAUX , Konrad SZYMAŃSKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju CJ10/7/13218

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA Medparlamentarna seja odborov - Zakaj uporaba okoljske zakonodaje EU ni enaka in učinkovita?

Datum : 13-03-2013

Referenčna številka :

ENVI_DT(2013)506341 PE 506.341v01-00
ENVI

 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DELOVNI DOKUMENT o programu LIFE in širše: doseganje trajnosti z naslednjim večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020

Datum : 16-04-2012

Referenčna številka :

ENVI_DT(2012)487708 PE 487.708v01-00
ENVI

Jutta HAUG

S tem povezani dokumenti v dosjeju ENVI/7/08207

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DELOVNI DOKUMENT o ogrožanju programa LIFE: izogibanje netrajnostnim elementom večletnega finančnega okvira

Datum : 16-04-2012

Referenčna številka :

ENVI_DT(2012)487712 PE 487.712v01-00
ENVI

Jutta HAUG

S tem povezani dokumenti v dosjeju ENVI/7/08207

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DELOVNI DOKUMENT o programu za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE)

Datum : 16-04-2012

Referenčna številka :

ENVI_DT(2012)487756 PE 487.756v01-00
ENVI

Jutta HAUG

S tem povezani dokumenti v dosjeju ENVI/7/08207

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DELOVNI DOKUMENT o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

Datum : 13-04-2012

Referenčna številka :

ENVI_DT(2012)487717 PE 487.717v01-00
ENVI

Nikos CHRYSOGELOS

S tem povezani dokumenti v dosjeju ENVI/7/08043

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DELOVNI DOKUMENT o pripravah na vrh Rio+20 – srečanje medparlamentarnega odbora Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov

Datum : 28-02-2012

Referenčna številka :

ENVI_DT(2012)483726 PE 483.726v01-00
ENVI

 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

Odpadki Odpadki

Datum : 22-02-2012

Referenčna številka :

ENVI_DT(2012)483473 PE 483.473v02-00
ENVI

 

S tem povezani dokumenti v dosjeju ENVI/7/01086

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DELOVNI DOKUMENT o časovnem načrtu za Evropo, gospodarno z viri

Datum : 31-10-2011

Referenčna številka :

ENVI_DT(2011)475847 PE 475.847v01-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

S tem povezani dokumenti v dosjeju ENVI/7/05435

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DELOVNI DOKUMENT o načrtu za prehod v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo leta 2050

Datum : 14-09-2011

Referenčna številka :

ENVI_DT(2011)472224 PE 472.224v01-00
ENVI

Chris DAVIES

S tem povezani dokumenti v dosjeju ENVI/7/05827

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli
 
 

Dobrodošli na spletni strani odbora ENVI
 
Z 71 poslanci je naš odbor največji zakonodajni odbor v Evropskem parlamentu. Naše delo je usmerjeno k temu, da bi se številne skrbi državljanov iz vse Evrope odražale v zakonodaji na področju okolja, zdravja in varnosti hrane. Evropski parlament je pri veliki večini zadev, ki jih obravnava odbor ENVI, dobil sozakonodajne pristojnosti, zaradi česar je naš odbor eden izmed najvplivnejših odborov.
 
Naše delo na področju okoljske politike obsega zadeve, ki vključujejo vse od strupenih kemikalij do ohranjanja biotske raznovrstnosti. Odbor je dejaven tudi pri spodbujanju trajnostne in z viri gospodarne Evrope. Osrednje mesto pri našem delu zavzema boj proti podnebnim spremembam.
 
Nedavne afere v zvezi s hrano v nekaterih državah članicah so opozorile na potrebo po večji varnosti hrane. Kritično pregledujemo živilsko zakonodajo. Glavna skrb odbora ENVI je boljša obveščenost potrošnikov, npr. z jasnejšim in nedvoumnim označevanjem izdelkov.
 
Na področju javnega zdravja naš odbor poskuša najti evropske rešitve za probleme, povezane z zdravjem. Med zadevami, s katerimi smo se ukvarjali v zadnjem času, so na primer varnost farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov, boj proti ponarejenim zdravilom in varovanje pacientovih pravic. 
 
Upamo, da boste na tem spletnem mestu dobili boljši vpogled v naše delo, in vas vabimo, da nam sporočite svoje mnenje o zadevah, ki vas zanimajo.
 
Matthias Groote