Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Razlika med plačami moških in žensk

2019/2870(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Pristojni odbor

25. obletnica mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (vrh v Nairobiju)

2019/2850(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Pristojni odbor

Človekove pravice in demokracija v svetu ter politika Evropske unije na tem področju - letno poročilo za leto 2018

2019/2125(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
FEMM

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

2019/2055(DEC) Postopek podelitve razrešnice
FEMM

Frances FITZGERALD [PPE]

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski parlament

2019/2056(DEC) Postopek podelitve razrešnice
FEMM

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Svet in Evropski svet

2019/2057(DEC) Postopek podelitve razrešnice
FEMM

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Sodišče EU

2019/2058(DEC) Postopek podelitve razrešnice
FEMM

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Računsko sodišče

2019/2059(DEC) Postopek podelitve razrešnice
FEMM

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor

2019/2060(DEC) Postopek podelitve razrešnice
FEMM

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski odbor regij

2019/2061(DEC) Postopek podelitve razrešnice
FEMM

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja