Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 27. avgusta 2018 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 159

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

rok za vložitev predlogov sprememb : 13-07-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-07-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-07-2018

OSNUTEK MNENJA o osnutku splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-07-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-07-2018

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

12-07-2018 - 10:35
EMPL Seja
12-07-2018 - 09:11
DEVE Seja
12-07-2018 - 09:11
TERR Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov