Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 19. marca 2018 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 213

OSNUTEK POROČILA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek I – Evropski parlament

29-01-2018 CONT_PR(2018)612130 PE 612.130v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-03-2018

OSNUTEK POROČILA o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2016

29-01-2018 CONT_PR(2018)612030 PE 612.030v01-00
CONT

Barbara KAPPEL

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-03-2018

OSNUTEK POROČILA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016

08-02-2018 CONT_PR(2018)613457 PE 613.457v02-00
CONT

Bart STAES

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-03-2018

OSNUTEK POROČILA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016

05-02-2018 CONT_PR(2018)613465 PE 613.465v02-00
CONT

Bart STAES

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-03-2018

OSNUTEK MNENJA o krepitvi gospodarske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji: sedmo poročilo Evropske komisije

05-02-2018 CULT_PA(2018)616606 PE 616.606v02-00
CULT

Mircea DIACONU

rok za vložitev predlogov sprememb : 27-02-2018

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

14-03-2018 - 14:06
ENVI Seja
12-03-2018 - 20:48
PEST Seja
12-03-2018 - 19:36
AFET Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov