Zadnje novice

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 123

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

27-04-2016 CONT_PR(2016)580677 PE 580.677v02-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

13-04-2016 TRAN_PR(2016)580572 PE 580.572v02-00
TRAN

Marie-Christine ARNAUTU

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-04-2016

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

13-04-2016 LIBE_PR(2016)573186 PE 573.186v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

rok za vložitev predlogov sprememb : 03-05-2016

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

07-04-2016 LIBE_PA(2016)580521 PE 580.521v02-00
LIBE

Artis PABRIKS

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-04-2016

OSNUTEK VMESNEGA POROČILA o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v imenu Unije z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah

05-04-2016 JURI_PR(2016)580550 PE 580.550v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 27-04-2016

Oddaje dneva

Ogled sej odborov v živo

Multimedijska knjižnica

23-05-2016 - 17:00
CONT Seja
23-05-2016 - 16:13
BUDG Seja
23-05-2016 - 15:59
ECON Seja

Conciliations and codecision

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje).

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament