Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 23. januarja 2017 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 158

OSNUTEK MNENJA o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017

05-12-2016 REGI_PA(2016)595492 PE 595.492v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

rok za vložitev predlogov sprememb : 15-12-2016

OSNUTEK MNENJA Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-12-2016

OSNUTEK MNENJA o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2017

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-12-2016

OSNUTEK MNENJA o palmovem olju in krčenju deževnih gozdov

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-12-2016

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015: oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-12-2016

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

12-01-2017 - 15:11
JURI Seja
12-01-2017 - 15:08
LIBE Seja
12-01-2017 - 15:06
EMIS Seja

Conciliations and codecision

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje).

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament