Zadnje novice

TAXE Special Committee  - meeting room

Special Committee on Tax Rulings - mandate, working method and calendar: debate

TAXE 04-03-2015 - 14:38

Following its constitutive meeting of 26.02.2015, the Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect will hold a debate regarding its mandate, working method and possible calendar. The Special Committee is meant to look into tax ruling practices as far back as 1991, and review the way the Commission treats state aid in member states, and the extent to which they are transparent about their tax rulings. The meeting will be held on 09.03.2015 in Strasbourg.    

Importing minerals from conflict-affected regions

Conflict minerals: due diligence self-certification for importers - committee vote

DEVE 02-03-2015 - 16:56

The Development Committee's opinion regarding the legislative proposal on conflict minerals will be voted on during its meeting of 09.03.15 in Strasbourg. The proposal seeks to establish an EU system of due diligence self-certification for importers of tin, tantalum, tungsten and gold originating in conflict-affected and high-risk areas.

Performance and prospects of Frans Timmermans, First Vice-President designate for Better Regulation, Inter-Institutional Relations, Rule of Law and Charter of Fundamental Rights.

Better regulation, inter-institutional relations: committee debate with Commission

ENVI 02-03-2015 - 17:32

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet First Vice-President of the European Commission in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Frans Timmermans. The aim is to discuss issues related with his portfolio and falling under the responsibility of the Committee. The meeting will take place on 09.03.15 in Strasbourg.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 154

OSNUTEK MNENJA o priporočilu za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)

06-01-2015 LIBE_PA(2015)546558 PE 546.558v01-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-01-2015

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini

11-02-2015 AFET_PA(2015)549224 PE 549.224v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 26-02-2015

OSNUTEK VMESNEGA POROČILA o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva

16-01-2015 LIBE_PR(2015)546675 PE 546.675v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

rok za vložitev predlogov sprememb : 02-02-2015

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem

18-12-2014 AFET_PA(2014)544315 PE 544.315v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-01-2015

OSNUTEK POROČILA o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-01-2015

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

05-03-2015 - 10:05
DEVE Seja
05-03-2015 - 09:21
FEMM Seja
05-03-2015 - 09:05
EMPL Seja

Conciliations and codecision

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje).

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament