Zadnje novice

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 131 Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-05-2017

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-05-2017

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in Kosovom o splošnih načelih sodelovanja Kosova v programih Unije

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-05-2017

OSNUTEK MNENJA o izvajanju določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente

12-04-2017 JURI_PA(2017)602921 PE 602.921v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-05-2017

Oddaje dneva

Ogled sej odborov v živo

Multimedijska knjižnica

29-05-2017 - 15:11
JURI Seja
29-05-2017 - 15:11
REGI Seja
18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament