Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 27. novembra 2017 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 112

OSNUTEK PRIPOROČILA o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov

13-11-2017 ENVI_PR(2017)610799 PE 610.799v01-00
ENVI

Christofer FJELLNER

rok za vložitev predlogov sprememb : 27-11-2017

OSNUTEK MNENJA o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

20-10-2017 LIBE_PA(2017)612221 PE 612.221v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-11-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

17-07-2017 ENVI_PA(2017)608053 PE 608.053v01-00
ENVI

Eleonora FORENZA

rok za vložitev predlogov sprememb : 13-09-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice in povezanih upravnih zmogljivosti

27-06-2017 ITRE_PA(2017)601274 PE 601.274v01-00
ITRE

Maria SPYRAKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-09-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem in operativnem okviru evropske storitvene e-izkaznice, ki jo je uvedla Uredba ... [uredba o evropski storitveni e-izkaznici]

27-06-2017 ITRE_PA(2017)601268 PE 601.268v01-00
ITRE

Maria SPYRAKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-09-2017

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

23-11-2017 - 09:22
ECON Seja
23-11-2017 - 09:14
AGRI Seja
23-11-2017 - 09:12
CULT Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament