Zadnje novice

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 157

OSNUTEK MNENJA o letalski strategiji za Evropo

26-05-2016 ENVI_PA(2016)583948 PE 583.948v01-00
ENVI

Tibor SZANYI

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-09-2016

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

25-05-2016 IMCO_PA(2016)583879 PE 583.879v01-00
IMCO

Marco ZULLO

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-06-2016

OSNUTEK POROČILA Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju?

06-04-2016 AGRI_PR(2016)580547 PE 580.547v02-00
AGRI

Eric ANDRIEU

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-05-2016

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov v imenu Evropske unije

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-07-2016

OSNUTEK POROČILA o boju proti korupciji in nadaljnjih korakih na podlagi resolucije odbora CRIM

11-04-2016 LIBE_PR(2016)571738 PE 571.738v01-00
LIBE

Laura FERRARA

rok za vložitev predlogov sprememb : 31-05-2016

Oddaje dneva

Ogled sej odborov v živo

Multimedijska knjižnica

29-09-2016 - 10:07
ENVI Seja
29-09-2016 - 09:11
AFCO Seja
29-09-2016 - 09:11
AGRI Seja

Conciliations and codecision

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje).

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament