Template : Vue d'ensemble

Naslednji teden odborov bo 3. novembra 2014 v Bruslju.
ITRE ACER Market Monitoring, Horizon 2020, key enabling technologies: committee debates

The Committee on Industry, Research and Energy will discuss the Market Monitoring Report of the EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) and its on-going activities. The Committee will also look at an example of Horizon 2020 implementation by means of the bio-based industries joint undertaking and the recent study on Key Enabling Technologies (KETs). These meetings will take place on 05-06.11.14.

DROI Human Rights in the Western Balkans: public hearing

The Subcommittee on Human Rights will organise a public hearing focusing on the human rights situation in the Western Balkans. Particular attention will be given to the latest progress reports and the state of play as regards the rule of law, the implementation of legal frameworks and access to justice. The hearing will be held on 05.11.14 in association with European Parliament delegations dealing with the region.

EMPL European Platform for prevention and deterrence of undeclared work: in committee

The Committee on Employment and Social Affairs will meet with Commission representatives and stakeholders to discuss the initiative taken to launch a European platform for the prevention and deterrence of undeclared work. This discussion will feed into the Committee's upcoming legislative report on this issue.

PECH The oyster industry in Europe - challenges for producers: public hearing

Representatives and scientific experts from the oyster industry will meet the Committee on Fisheries during a public hearing focusing on the current state of play of the sector in Europe and the challenges for producers. The speakers will specifically address issues concerning oyster health and the actions needed to ensure a better future for the oyster industry. The hearing will take place on 06.11.14.

AFCO Challenges in constitutional affairs in the new parliamentary term: workshop

The challenges in constitutional affairs after the European elections will be discussed during a workshop organised for the Committee on Constitutional Affairs on 06.11.14. Following an assessment of the current EU inter-institutional dynamics after the European elections, the discussions will focus on governance in the EU, democratic legitimacy and future constitutional evolution. The structure of the Europarty system after the elections will also be looked at.

Besedila za glasovanje na sejah odborov
Iskanje glede na odbor
 
 
 
 

Rezultati : 60 Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, ki jo je podala Grčija)

Datum : 09-10-2014

Referenčna številka :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, ki jo je podala Irska)

Datum : 09-10-2014

Referenčna številka :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Datum : 20-10-2014

Referenčna številka :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK PRIPOROČILA ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju

Datum : 24-09-2014

Referenčna številka :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o EU in svetovnem razvojnem okviru po letu 2015

Datum : 20-10-2014

Referenčna številka :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-10-2014

References :

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica