Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 15. februarja 2016 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 144

OSNUTEK MNENJA o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

rok za vložitev predlogov sprememb : 02-02-2016

OSNUTEK MNENJA o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2016

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-01-2016

OSNUTEK MNENJA o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

OSNUTEK POROČILA o novih orodjih teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020: celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-12-2015

OSNUTEK MNENJA o razrešnici za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

04-02-2016 - 09:01
CONT Seja
01-02-2016 - 19:04
LIBE Seja
28-01-2016 - 15:10
INTA Seja

Conciliations and codecision

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje).

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament