Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 4. junija 2018 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 99

OSNUTEK MNENJA o stanju odnosov med EU in Kitajsko

26-03-2018 INTA_PA(2018)619364 PE 619.364v01-00
INTA

Iuliu WINKLER

rok za vložitev predlogov sprememb : 25-04-2018

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji

13-03-2018 INTA_PR(2018)619160 PE 619.160v02-00
INTA

Franck PROUST

rok za vložitev predlogov sprememb : 04-04-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU

09-03-2018 FEMM_PA(2018)618327 PE 618.327v01-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-04-2018

OSNUTEK MNENJA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje

26-03-2018 IMCO_PA(2018)619168 PE 619.168v01-00
IMCO

Matthijs van MILTENBURG

rok za vložitev predlogov sprememb : 25-04-2018

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

01-03-2018 IMCO_PR(2018)619038 PE 619.038v01-00
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

rok za vložitev predlogov sprememb : 27-03-2018

Oddaje dneva

Ogled sej odborov v živo

Multimedijska knjižnica

24-05-2018 - 14:38
AFCO Seja
24-05-2018 - 09:59
AFCO Seja
24-05-2018 - 09:43
LIBE Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov