Zadnje novice

European retail action plan

European Fund for Strategic Investments: joint public hearing

BUDG ECON 17-02-2015 - 11:24

Following the recently proposed regulation setting up a European Fund for Strategic Investments (EFSI), a public hearing will be organised jointly by the Committee on Budgets and the Committee on Economic and Monetary Affairs on 02.03.15. The debates will focus specifically on the macroeconomic impact, project selection, additionality of EFSI financing, governance, practical implementation and private investment.

International women's day

Empowering women and girls through education: inter-parliamentary meeting, seminar

FEMM 12-02-2015 - 14:32

The Committee on Women's Rights and Gender Equality will hold an inter-parliamentary committee meeting on empowering women and girls through education to discuss challenges, opportunities and steps ahead at the EU level.  Taking place on 05.03.15, the meeting will focus on ways of eliminating gender disparity in education and training, and on challenges for equal access to continuous and quality education. The EP Press Service will also hold a seminar for journalists on this topic on 04.03.15.

Tax rulings

Special Committee on Tax Rulings: constitutive meeting

TAXE 25-02-2015 - 09:00

The Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect has elected its chair and vice-chair(s) during its constitutive meeting of 26.02.15. Set-up for an initial period of six months with 45 members, the committee will look into tax ruling practices as far back as 1 January 1991. It will also review the way the European Commission treats state aid in member states and the extent to which they are transparent about their tax rulings.

Completing the digital single market

The Digital Single Market: challenges and opportunities - working group meeting

IMCO 26-02-2015 - 10:55

The IMCO Working Group on the Digital Single Market will restart its activities on 02.03.15. The meeting will focus on the challenges and opportunities brought about by the digital revolution. Set up in 2011, this working group has become a key platform for in-depth discussion between institutional representatives and stakeholders with the aim of proposing concrete measures towards achieving a real Digital Single Market within the EU.

Tax avoidance

Tax avoidance and tax evasion in developing countries: workshop

DEVE 26-02-2015 - 17:52

The Committee on Development is holding a workshop with experts on tax avoidance and tax evasion as challenges for governance, social protection and development in developing countries. The aim is to take stock of the situation and the impact on developing countries and to explore solutions and policy recommendations. The workshop will be held on 02.03.15 and will feed into a forthcoming report dealing with the same issues.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 143

OSNUTEK MNENJA o priporočilu za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)

06-01-2015 LIBE_PA(2015)546558 PE 546.558v01-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-01-2015

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini

11-02-2015 AFET_PA(2015)549224 PE 549.224v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 26-02-2015

OSNUTEK VMESNEGA POROČILA o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva

16-01-2015 LIBE_PR(2015)546675 PE 546.675v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

rok za vložitev predlogov sprememb : 02-02-2015

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem

18-12-2014 AFET_PA(2014)544315 PE 544.315v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-01-2015

OSNUTEK POROČILA o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-01-2015

Oddaje dneva

15:00 / 18:30 V teku AFET
15:00 / 17:00 V teku IMCO
15:30 / 18:30 V teku ECON BUDG
16:00 / 19:00 V teku DEVE

Multimedijska knjižnica

26-02-2015 - 17:47
LIBE AFCO Seja
26-02-2015 - 16:23
PETI Seja
26-02-2015 - 15:18
AFCO Seja

Conciliations and codecision

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje).

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament