Zadnje novice

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 195

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

OSNUTEK MNENJA o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji

17-01-2018 JURI_PA(2018)615361 PE 615.361v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-02-2018

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Švedska – EGF/2017/007)

12-01-2018 BUDG_PR(2018)616588 PE 616.588v01-00
BUDG

Urmas PAET

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-02-2018

OSNUTEK POROČILA o reformi sistema virov lastnih sredstev Evropske unije

10-01-2018 BUDG_PR(2018)616543 PE 616.543v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ, Janusz LEWANDOWSKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 31-01-2018

OSNUTEK POROČILA o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

10-01-2018 BUDG_PR(2018)615478 PE 615.478v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

rok za vložitev predlogov sprememb : 31-01-2018

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

22-02-2018 - 10:34
PETI Seja
22-02-2018 - 09:46
AFET Seja
22-02-2018 - 09:39
TERR Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov