Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 26. februarja 2018 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 195 Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-02-2018

OSNUTEK POROČILA o spremembi člena 174(8) Poslovnika Evropskega parlamenta o vrstnem redu glasovanja o predlogih sprememb

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

rok za vložitev predlogov sprememb : 31-01-2018

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-01-2018

OSNUTEK MNENJA o letnem poročilu o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2015 in 2016

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

rok za vložitev predlogov sprememb : 15-12-2017

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

22-02-2018 - 10:34
PETI Seja
22-02-2018 - 09:46
AFET Seja
22-02-2018 - 09:39
TERR Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov