Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 2. marca 2017 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 197

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva] , za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)

08-02-2017 BUDG_PA(2017)597583 PE 597.583v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

rok za vložitev predlogov sprememb : 15-02-2017

OSNUTEK POROČILA o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2018, oddelek III – Komisija

06-02-2017 BUDG_PR(2017)599492 PE 599.492v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-02-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev)

20-01-2017 BUDG_PA(2017)597582 PE 597.582v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

rok za vložitev predlogov sprememb : 15-02-2017

OSNUTEK MNENJA o ustrezni mešanici financiranja evropskih regij: uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev v kohezijski politiki EU

20-12-2016 BUDG_PA(2016)595760 PE 595.760v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

rok za vložitev predlogov sprememb : 31-01-2017

OSNUTEK MNENJA o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah

15-12-2016 BUDG_PA(2016)595662 PE 595.662v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

rok za vložitev predlogov sprememb : 30-01-2017

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

28-02-2017 - 18:20
DEVE Seja
28-02-2017 - 17:03
BUDG AFET DEVE Seja
28-02-2017 - 16:42
PETI Seja

Conciliations and codecision

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje).

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament