Template : Vue d'ensemble

Naslednji teden odborov bo 3. novembra 2014 v Bruslju.
Odbori Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Besedila za glasovanje na sejah odborov
Iskanje glede na odbor
 
 
 
 

Rezultati : 50 Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, ki jo je podala Grčija)

Datum : 09-10-2014

Referenčna številka :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, ki jo je podala Irska)

Datum : 09-10-2014

Referenčna številka :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Datum : 20-10-2014

Referenčna številka :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK PRIPOROČILA ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju

Datum : 24-09-2014

Referenčna številka :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o EU in svetovnem razvojnem okviru po letu 2015

Datum : 20-10-2014

Referenčna številka :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-10-2014

References :

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica