Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 23. maja 2016 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 118

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

13-04-2016 LIBE_PR(2016)573186 PE 573.186v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

rok za vložitev predlogov sprememb : 03-05-2016

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

rok za vložitev predlogov sprememb : 22-03-2016

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-04-2016

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Palau o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

rok za vložitev predlogov sprememb : 22-03-2016

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe Sveta 2005/267/ES

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-04-2016

Oddaje dneva

Ogled sej odborov v živo

Multimedijska knjižnica

28-04-2016 - 15:12
TAX2 Seja
28-04-2016 - 15:04
EMIS Seja
28-04-2016 - 14:00
LIBE Seja

Conciliations and codecision

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje).

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament