Template : Vue d'ensemble

Naslednji teden odborov bo 5. januarja 2015 v Bruslju.
ECON Benchmark integrity in financial instruments and contracts: committee debate

The report on the proposal aiming to restore confidence in the integrity of benchmarks, particularly following the LIBOR/EURIBOR scandal will be discussed by the Committee on Economic and Monetary Affairs on 08.01.15. The draft rules intend to enhance the robustness and reliability of benchmarks, facilitate the prevention and detection of their manipulation and clarify responsibility for and the supervision of benchmarks by the authorities.

LIBE Terrorist Finance Tracking Programme: debate. EU financial interests: vote

The access to the Europol Joint Supervisory Body's inspection report on the Terrorist Finance Tracking Programme will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs together with European Ombudsman O'Reilly on 08.02.15. The Committee will also vote on its opinion regarding the 2013 Annual Report on the protection of the Union's financial interests.

CONT Budget implementation 2013 - European Commission and other institutions: debate

The implementation of the budget of the European Commission during 2013 will be discussed by the Committee on Budgetary Control on 08.01.15 together with Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas, and the responsible member of the European Court of Auditors, Alex Brenninkmeijer. The Committee will also look at the 2013 budget implementation of other institutions together with European Court of Auditors member Baudilio Tomé Muguruza.

Besedila za glasovanje na sejah odborov
Iskanje glede na odbor
 
 
 
 

Rezultati : 91

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o letnem poročilu 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam

Datum : 17-11-2014

Referenčna številka :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-12-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

Datum : 17-11-2014

Referenčna številka :

REGI_PA(2014)541658 PE 541.658v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-12-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji po svetu za leto 2013 in politiki Evropske unije na tem področju

Datum : 28-11-2014

Referenčna številka :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-12-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) ter razveljavitvi in nadomestitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ

Datum : 26-11-2014

Referenčna številka :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-12-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o letnem poročilu visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko za leto 2013 Evropskemu parlamentu

Datum : 25-11-2014

Referenčna številka :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-12-2014

References :

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica