Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 26. marca 2018 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 144

OSNUTEK POROČILA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

31-01-2018 CONT_PR(2018)612402 PE 612.402v01-00
CONT

Joachim ZELLER

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-03-2018

OSNUTEK POROČILA o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016

30-01-2018 CONT_PR(2018)612401 PE 612.401v01-00
CONT

Joachim ZELLER

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-03-2018

OSNUTEK POROČILA Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2016

17-01-2018 CONT_PR(2018)612207 PE 612.207v01-00
CONT

Marco VALLI

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-02-2018

OSNUTEK POROČILA o letnem poročilu za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam

17-11-2017 CONT_PR(2017)612146 PE 612.146v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-01-2018

OSNUTEK POROČILA o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 2-[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino-3,3-dimetilbutanoat (5F-MDMB-PINACA)

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618030 PE 618.030v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-03-2018

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

22-03-2018 - 10:08
BUDG Seja
22-03-2018 - 09:52
PETI Seja
22-03-2018 - 09:40
TERR Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov