Template : Vue d'ensemble

Naslednji teden odborov bo 6. oktobra 2014 v Bruslju.
Odbori EU Commissioners-designate hearings in committees

The designated members of the Juncker Commission will be heard by the EP committees dealing with their respective portfolios on 29.09-02.10.14 and on 06-07.10.14 in Brussels. Commissioner-designate Timmermans (first Vice-President) will be heard by a Conference of Presidents open to all MEPs. Each hearing is scheduled to last three hours, during which the commissioner-designate will give an opening speech and then answer questions posed by committee members.  Detailed information on the candidates, their portfolios, the procedure, hearing schedule, live webstreaming, latest news and relevant legal framework can be found in the dedicated webpages.

AFCO Improving the functioning of the EU, institutional perspectives: committee debates

The programme for the "Friends of Presidency" group on improving the functioning of the EU will be discussed during the meeting of the Committee on Constitutional Affairs on 06.10.14, together with representatives from the Italian Presidency. Special focus will be given to horizontal issues and the role of national parliaments. The Committee will also hold a discussion on institutional perspectives for the EU.

IMCO Consumer protection and discrimination of consumers: presentation of studies

The conclusions and subsequent nine recommendations of a study related to consumer protection aspects of financial services will be discussed during the meeting of the Committee on Internal Market and Consumer Protection on 06.10.14. The Committee will also discuss a study on discrimination of consumers in the Digital Single Market, which assesses discrimination from the perspective of different areas of European law and provides for several policy recommendations.

REGI European Week of Regions and Cities: implementing the new structural funds

The 12th annual European Week of Regions and Cities will kick off on 06.10.14 at Parliament's premises in Brussels. The Committee on Regional Development will discuss, amongst others, the implementation of the new European Structural and Investment Funds by local and regional authorities at a meeting with the Committee of the Regions. This four-day event aims to showcase the cities' and regions' capacity to implement EU cohesion policy, creating jobs and growth.

Besedila za glasovanje na sejah odborov
Iskanje glede na odbor
 
 
 
 

Rezultati : 20 Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2015

Datum : 30-09-2014

Referenčna številka :

BUDG_PR(2014)537406 PE 537.406v03-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Monika HOHLMEIER

rok za vložitev predlogov sprememb : 03-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o Osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani

Datum : 09-09-2014

Referenčna številka :

INTA_PA(2014)537395 PE 537.395v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-09-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani

Datum : 05-09-2014

Referenčna številka :

INTA_PA(2014)537343 PE 537.343v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-09-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana, kovinski izdelki)

Datum : 04-09-2014

Referenčna številka :

BUDG_PR(2014)537331 PE 537.331v01-00
BUDG

Patricija ŠULIN

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgija)

Datum : 04-09-2014

Referenčna številka :

BUDG_PR(2014)537329 PE 537.329v01-00
BUDG

Paul RÜBIG

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-10-2014

References :

Oddaje dneva
 
Multimedijska knjižnica