Zadnje novice

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 221

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji

20-02-2017 INTA_PR(2017)594050 PE 594.050v02-00
INTA

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

rok za vložitev predlogov sprememb : 26-01-2017

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo)

08-02-2017 JURI_PR(2017)599671 PE 599.671v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

OSNUTEK MNENJA na poti k novemu trgovinskemu okviru med EU in Turčijo ter k posodobitvi carinske unije

23-01-2017 AFET_PA(2017)597544 PE 597.544v01-00
AFET

Kati PIRI

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-02-2017

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2015

23-01-2017 DEVE_PA(2017)597491 PE 597.491v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

rok za vložitev predlogov sprememb : 08-02-2017

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

23-01-2017 DEVE_PA(2017)597490 PE 597.490v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

rok za vložitev predlogov sprememb : 08-02-2017

Oddaje dneva

Ogled sej odborov v živo

Multimedijska knjižnica

16-02-2017 - 09:04
EMPL Seja
13-02-2017 - 20:45
AFET Seja
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Seja

Conciliations and codecision

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje).

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament