Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 28. avgusta 2017 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 111

OSNUTEK POROČILA o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2017 za proračunsko leto 2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-07-2017

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

05-07-2017 INTA_PR(2017)604624 PE 604.624v01-00
INTA

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-07-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018

04-07-2017 INTA_PA(2017)607959 PE 607.959v01-00
INTA

Reimer BÖGE

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-07-2017

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji

04-07-2017 BUDG_PR(2017)607953 PE 607.953v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-07-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 – oddelek III

29-06-2017 EMPL_PA(2017)607885 PE 607.885v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-07-2017

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

13-07-2017 - 09:36
IMCO Seja
13-07-2017 - 09:14
REGI Seja
13-07-2017 - 09:07
JURI Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament