Template : Vue d'ensemble

Naslednji teden odborov bo 3. novembra 2014 v Bruslju.
AFET Ukraine elections, meeting with Colombian President: in committee

The Committee on Foreign Affairs will discuss the general elections in Ukraine with the Head of the EP Observation Delegation to Ukraine, Andrej Plenković, on 03.11.14. The day after, the Committee will meet Juan Manuel Santos Calderón, President of Colombia.

IMCO Correct application of the law on customs and agricultural matters: debate

The correct application of the law on customs and agricultural matters will be discussed by the Committee on Internal Market and Consumer Protection together with Commission representatives on 05.11.14. The discussion will focus on the costs and usefulness of export container status messages regarding the mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and their cooperation with the Commission.

INTA EU-Myanmar Investment Agreement: public hearing

Since 2011, the EU has been demonstrating willingness to support democratic transition in Myanmar by reinstating trade preferences and launching negotiations for an investment agreement. The Committee on International Trade will hold a hearing with experts on 06.11.14 in order to analyse the upcoming negotiations. Due note of the political situation in the country and the investment agreements already signed by Myanmar with its neighbouring countries will be taken.

FEMM Spring forward for women: conference

Women parliamentarians from the Arab States region and members of the European Parliament will get together during the UN Women conference "Spring forward for women", hosted by the Committee on Women's Rights and Gender Equality on 05.11.14. The participants will have the opportunity to network, foster expertise and share experiences regarding the issues of gender equality and women’s empowerment both in the European Union and the Arab States region.

DEVE Ebola, Syria, global development goals, Climate Change Conference: in committee

The Committee on Development will discuss the longer-term lessons from the Ebola epidemic during its meeting of 03.11.14, for which it will be preparing a non-legislative report. It will also go over the EU's negotiating position on the future global framework for sustainable development goals, after which it will vote on its opinion ahead of the UN Climate Change Conference of December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will also be on the agenda.

Besedila za glasovanje na sejah odborov
Iskanje glede na odbor
 
 
 
 

Rezultati : 62

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, ki jo je podala Grčija)

Datum : 09-10-2014

Referenčna številka :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, ki jo je podala Irska)

Datum : 09-10-2014

Referenčna številka :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES)

Datum : 20-10-2014

Referenčna številka :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK PRIPOROČILA ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju

Datum : 24-09-2014

Referenčna številka :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o EU in svetovnem razvojnem okviru po letu 2015

Datum : 20-10-2014

Referenčna številka :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-10-2014

References :

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica