Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 27. septembra 2018 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 281

OSNUTEK POROČILA o zaščiti finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-09-2018

OSNUTEK DRUGEGA POROČILA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-07-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-07-2018

Oddaje dneva

Ogled sej odborov v živo

Multimedijska knjižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Seja
13-09-2018 - 08:37
ENVI Seja
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov