Zadnje novice

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 291

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-07-2018

OSNUTEK DRUGEGA POROČILA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet

21-06-2018 CONT_PR(2018)623715 PE 623.715v01-00
CONT

Marco VALLI

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019

07-06-2018 FEMM_PA(2018)623661 PE 623.661v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

rok za vložitev predlogov sprememb : 13-07-2018

OSNUTEK POROČILA o izkoriščanju globalizacije: trgovinski vidiki

29-05-2018 INTA_PR(2018)622206 PE 622.206v01-00
INTA

Joachim SCHUSTER

rok za vložitev predlogov sprememb : 25-06-2018

Oddaje dneva

Ogled sej odborov v živo

Multimedijska knjižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Seja
13-09-2018 - 08:37
ENVI Seja
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov