Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 27. septembra 2018 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 286 Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

19-09-2018 BUDG_PR(2018)627769 PE 627.769v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-10-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa

04-09-2018 BUDG_PA(2018)625568 PE 625.568v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov

04-09-2018 BUDG_PA(2018)625567 PE 625.567v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625570 PE 625.570v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625562 PE 625.562v01-00
BUDG

John HOWARTH

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-09-2018

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

25-09-2018 - 09:35
LIBE Seja
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Seja
24-09-2018 - 16:16
PETI Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov