Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Študija

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Študija

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Študija

Contribution to Growth: Free movement of services and freedom of establishment Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Študija

Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Briefing

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 Na kratko

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Študija

Contribution to Growth: Free Movements of Goods - Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses
15-03-2019 Poglobljena analiza

Contribution to Growth: Customs union Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-03-2019 Poglobljena analiza

Contribution to Growth: The Single Market for Services. Delivering Economic benefits for citizens and businesses
15-02-2019 Študija