Domov

 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
zadeve, ki se nanašajo na vzpostavljanje in uvajanje skupne trgovinske politike Unije in njene zunanje gospodarske odnose, zlasti:
1.    finančne, ekonomske in trgovinske odnose s tretjimi državami in regionalnimi organizacijami;
2.    ukrepe tehničnega usklajevanja ali standardizacije na področjih, na katerih veljajo instrumenti mednarodnega prava;
3.    odnose z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in oragnizacijami, ki spodbujajo regionalno gospodarsko in trgovinsko integracijo zunaj Unije;
4.    odnose s STO, vključno s parlamentarno razsežnostjo.
 
Odbor se povezuje z ustreznimi medparlamentarnimi in ad hoc delegacijami za gospodarske in trgovinske vidike s stretjimi državami.
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Spoštovani obiskovalci!
 
Dobrodošli na spletni strani Odbora za mednarodno trgovino (INTA).
Tukaj lahko najdete dnevni red in delovne dokumente odbora. Na voljo so tudi glasila odbora INTA, vključno s podrobnostmi o tekočih poročilih, razpravah itd.
 
Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe ima Evropski parlament odločilno vlogo pri opredeljevanju trgovinske politike Unije, ki pokriva vprašanja mednarodne trgovine z blagom in storitvami, gospodarske vidike intelektualne lastnine ter neposredne tuje naložbe. Zdaj je sprejemanje trgovinske zakonodaje in sklepanje mednarodnih trgovinskih sporazumov mogoče le s soglasjem Evropskega parlamenta, ki predstavlja evropske državljane. 
 
Verjamem, da bo ta spletna stran služila kot učinkovito orodje za raziskovalno delo in bo evropskim državljanom omogočila boljše razumevanje dela odbora INTA in postopkov, kot tudi trgovinske politike Unije na splošno.
 
Hvala za obisk! Če imate dodatna vprašanja o delu odbora, se obrnite na sekretariat.