Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

NAPAKE/DODATKI
ERR01