Zadeve po temi

Zadeve po temi

 

Na voljo ni nobenega dosjeja

 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Odbor ITRE si kot splošni cilj postavlja ponovno industrializacijo, osredotočil pa se bo na štiri prednostna področja.
 
Zlasti moramo zagotoviti, da bo pravni in gospodarski okvir EU evropskemu industrijskemu sektorju omogočal večjo inovativnost. V ta namen bo treba prilagoditi in mobilizirati programe EU za raziskave in razvoj ter izobraževanje, da bodo učinkovito zadovoljevali dejanske potrebe industrije.
 
Drugič, s politikami EU je treba okrepiti razvoj in rast evropskih malih in srednjih podjetij. H krepitvi teh podjetij ne prispeva le financiranje, ampak tudi odprtost raziskovalnih programov, programi usposabljanja za razvoj znanj in spretnosti ter fiskalna zakonodaja.
 
Tretje prednostno področje je vzpostavitev pravega evropskega digitalnega trga. S prednostmi obsega evropskega trga je mogoče znižati stroške in spodbuditi inovativnost podjetij v Evropi. Tako odbor ITRE kot Parlament v celoti sta na tem področju dosegla zelo veliko, z novo zakonodajo pa bomo dosegli še več.
 
Na koncu, vendar verjetno kot najpomembnejše, pa je treba omeniti, da bo naša temeljna prednostna naloga izkoriščanje polnega potenciala skupne energetske politike EU. Samo z zanesljivo oskrbo z energijo bo lahko naše gospodarstvo konkurenčno v svetu in se bomo izognili gospodarskemu upadu.
 
Naš cilj je, da v evropskem gospodarstvu spet dosežemo rast in da bo ta trajnostna. Prizadevali si bomo, da bo življenje v Evropi boljše.