Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Osnutek uredbe Komisije o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91

2019/2753(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ITRE

Pristojni odbor

Uredba Komisije o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo za referenčno leto 2020

2019/2752(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ITRE

Pristojni odbor

Imenovanje člana Evropske komisije - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Nezakonodajni postopki
ITRE

Pristojni odbor

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

2019/0151(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
ITRE

Pristojni odbor

Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021-2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije

2019/0152(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
ITRE

Pristojni odbor

Sporazum o sodelovanju pri civilnem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije, Republike Hrvaške in Romunije k Evropski uniji

2018/0429(NLE) Nezakonodajni postopki
ITRE

Pristojni odbor

Sporazum o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med EU in Švico

2012/0231(NLE) Nezakonodajni postopki
ITRE

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ukrepi Mednarodne organizacije civilnega letalstva za spremljanje in preverjanje emisij iz letalstva ter poročanje o njih za namene izvajanja globalnega tržnega ukrepa

2019/2768(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ITRE

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki

2019/2028(BUD) Proračunski postopek
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

Za mnenje

Homologacija motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

2019/0101(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
ITRE

Za mnenje