Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  AMENDMENTS 8 - 85 - Draft opinion Discontinuing seasonal changes of time

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

  AMENDMENTS 19 - 48 - Draft report Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

PREDLOGI SPREMEMB 40–170 - Osnutek poročila Program za pravosodje

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE631.964v01-00
LIBE JURI

Josef WEIDENHOLZER, Heidi HAUTALA

  AMENDMENTS 27 - 265 - Draft report Supplementary protection certificate for medicinal products

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

  AMENDMENTS 33 - 122 - Draft opinion Establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  AMENDMENTS 17 - 87 - Draft opinion Investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

  AMENDMENTS 2 - 32 - Draft opinion Insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to ensure against such liability

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

  AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

  AMENDMENTS 40 - 339 - Draft report Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER