Splošno iskanje

Splošno iskanje

 

Iskanje

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Beseda/besede

Desno in/ali levo stran lahko skrajšate z uporabo zvezdice (*): zahtev*

 
 
Zadnji dokumenti
 

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 3. december 2014 - Sreda, 3. december 2014

Datum : 20-11-2014

Referenčna številka :

JURI_OJ(2014)12-03_1 PE 544.101v01-00
JURI

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 1. december 2014 - Torek, 2. december 2014

Datum : 20-11-2014

Referenčna številka :

JURI_OJ(2014)12-01_1 PE 544.107v01-00
JURI

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 24 September 2014

Datum : 19-11-2014

Referenčna številka :

JURI_PV(2014)09-24-1 PE 539.529v01-00
JURI

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/01090

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev

Datum : 19-11-2014

Referenčna številka :

JURI_PR(2014)541585 PE 541.585v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-12-2014

References :

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 10 November 2014

Datum : 18-11-2014

Referenčna številka :

JURI_PV(2014)11-10-1 PE 541.659v01-00
JURI

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/01795

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (kodificirano besedilo)

Datum : 13-11-2014

Referenčna številka :

JURI_PR(2014)541638 PE 541.638v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo (kodificirano besedilo)

Datum : 13-11-2014

Referenčna številka :

JURI_PR(2014)541639 PE 541.639v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Naslednji prenosi
 
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli na spletnemu mestu Odbora za pravne zadeve
 
 

Odbor, ki je pristojen za intelektualno lastnino, se bo v tem zakonodajnem obdobju ukvarjal z reformo pravil EU o blagovnih znamkah, s poslovnimi skrivnostmi in s prihodnostjo avtorskih pravic ter  nadaljeval svoje delo na področju upravljanja digitalnih pravic in avtorskih pravic v informacijski družbi.
 
Prednostni nalogi na področju prava gospodarskih družb bosta zaključek priprave novih pravil o insolventnosti ter obravnava novega predloga o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Pri bližajočem se pregledu pravil mednarodnega zasebnega prava o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (vključno z ugrabitvami otrok) ter pri predlogu za posodobitev postopka v sporu majhne vrednosti se bo odbor še naprej osredotočal na državljane, družine in podjetja na notranjem trgu.
 
Odbor prav tako pomaga Parlamentu kot celoti oblikovati argumentirana mnenja o vrsti zelo tehničnih vprašanj, vključno z nadzorom uporabe delegirane in izvedbene zakonodaje, zagotavljanjem ustrezne obravnave prispevkov nacionalnih parlamentov v okviru mehanizma subsidiarnosti in sprejemanjem odločitev o branjenju interesov Parlamenta na sodišču.
 
Upam, da boste našli informacije, ki jih iščete, in rad bi se vam zahvalil za vaše zanimanje za Odbor za pravne zadeve.
 
Pavel Svoboda, predsednik