Splošno iskanje

Splošno iskanje

 

Iskanje

 
 
PE-
 
A7-
/
 
Beseda/besede

Desno in/ali levo stran lahko skrajšate z uporabo zvezdice (*): zahtev*

 
 
Zadnji dokumenti
 

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Thursday 7 November 2013

Datum : 09-04-2014

Referenčna številka :

CJ03_PV(2013)11-05-1 PE 532.389v01-00
LIBE JURI

S tem povezani dokumenti v dosjeju CJ03/7/14285

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POROČILO o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Alexandra Mirskyja

Datum :09-04-2014

Referenčna številka :

A7-0273/2014 PE 532.369v02-00
JURI

Marielle GALLO

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 7. april 2014 - Ponedeljek, 7. april 2014

Datum : 27-03-2014

Referenčna številka :

JURI_OJ(2014)04-07_1 PE 532.355v01-00
JURI

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 19 March 2014

Datum : 26-03-2014

Referenčna številka :

JURI_PV(2014)03-19-1 PE 532.328v01-00
JURI

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/15312

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 24–39 - Osnutek mnenja - Krepitev nekaterih vidikov domnevne nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

Datum : 25-03-2014

Referenčna številka :

JURI_AM(2014)532333 PE 532.333v01-00
JURI

Alexandra THEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/14667

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DELOVNI DOKUMENT o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku

Datum : 25-03-2014

Referenčna številka :

JURI_DT(2014)532337 PE 532.337v01-00
JURI

Alexandra THEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/14674

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POROČILO o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Maria Borghezia

Datum :24-03-2014

Referenčna številka :

A7-0245/2014 PE 529.808v02-00
JURI

Bernhard RAPKAY

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli na spletni strani Odbora za pravne zadeve.
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Odbor, ki ga sicer poznamo pod francosko kratico JURI, je pristojen za zakonodajo na področju civilnega prava in mednarodnega zasebnega prava, zato je močno udeležen pri pomoči državljanom Unije v njihovem vsakdanjem življenju. Pristojen je tudi za pravo družb, zato je v ospredju pri omogočanju lažjega trgovanja za podjetja na mednarodnem trgu. Med njegova glavna zanimanja sodi konkurenčnost, za katero si prizadeva predvsem v okviru obširne razprave o varstvu intelektualne in industrijske lastnine, ki je v teku.
 
Odbor je pristojen tudi za pravo, ki ureja upravo Unije, in za parlamentarno pravo, ki obsega statut poslancev Evropskega parlamenta, poslansko imuniteto in preverjanje veljavnosti  mandatov poslancev po izvolitvi.
 
Ima tudi visoko specializirano vlogo kot pravni svetovalec Parlamenta glede določenih horizontalnih vprašanj: pravne podlage aktov Unije, delegiranih aktov in izvedbenih aktov, subsidiarnosti ter sporov, pri katerih je udeležen Parlament. Ena od pomembnejših zadev, s katerimi se ukvarja, je ozaveščanje Parlamenta o sprejemanju boljše zakonodaje ter o izzivih v zvezi njeno poenostavitvijo.
 
Upam, da se vam bo spletna stran zdela koristna in informativna.
 
Lep pozdrav,
 

Klaus-Heiner Lehne, predsednik