Osnutki mnenj


Osnutek mnenja je dokument, ki ga pripravi poslanec, imenovan za pripravljavca mnenja, ki se nato predloži odboru za mnenje, ki predlaga morebitne predloge sprememb in o njem glasuje.
V primeru zakonodajnih poročil osnutki mnenj dobijo obliko predlogov sprememb k zakonodajnemu predlogu Komisije, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. V primeru nezakonodajnih poročil osnutki mnenj dobijo obliko predlogov, ki se, če so sprejeti, posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila, ki jih vključi vanj. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor za mnenje glasuje o njih.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-02-2019

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/14580

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

rok za vložitev predlogov sprememb : 22-11-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13249

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

rok za vložitev predlogov sprememb : 22-11-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13226

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 27-11-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13638

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-11-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/14158

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 25-10-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/14009

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

rok za vložitev predlogov sprememb : 24-10-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13033

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

rok za vložitev predlogov sprememb : 15-10-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13639

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-09-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13636

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

rok za vložitev predlogov sprememb : 07-09-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13525