Osnutki mnenj

Na začetku postopka v Evropskem parlamentu se za mnenja o zakonodajnem ali nezakonodajnem besedilu ponavadi zaprosi tudi druge odbore. Mnenja o zakonodajnih besedilih sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja o nezakonodajnih besedilih sestavljajo pobude k delom besedila. O osnutkih mnenj odbor najprej glasuje, potem pa se pošljejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Ni dokumentov.

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Welcome words
 
 

available soon