Osnutki mnenj

Na začetku postopka v Evropskem parlamentu se za mnenja o zakonodajnem ali nezakonodajnem besedilu ponavadi zaprosi tudi druge odbore. Mnenja o zakonodajnih besedilih sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja o nezakonodajnih besedilih sestavljajo pobude k delom besedila. O osnutkih mnenj odbor najprej glasuje, potem pa se pošljejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

Datum : 07-03-2014

Referenčna številka :

JURI_PA(2014)529831 PE 529.831v02-00
JURI

Alexandra THEIN

rok za vložitev predlogov sprememb : 25-03-2014

References :

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/14667

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA Ocena pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države

Datum : 28-01-2014

Referenčna številka :

JURI_PA(2014)528063 PE 528.063v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/15105

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic

Datum : 10-01-2014

Referenčna številka :

JURI_PA(2014)526293 PE 526.293v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

rok za vložitev predlogov sprememb : 27-01-2014

References :

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/14640

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva

Datum : 20-12-2013

Referenčna številka :

JURI_PA(2013)526192 PE 526.192v01-00
JURI

Evelyn REGNER

rok za vložitev predlogov sprememb : 24-01-2014

References :

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/14788

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012

Datum : 11-12-2013

Referenčna številka :

JURI_PA(2013)524714 PE 524.714v01-00
JURI

Marielle GALLO

rok za vložitev predlogov sprememb : 19-12-2013

References :

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/13788

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih pravilih, ki urejajo postopke z odškodninskimi tožbami v nacionalni zakonodaji zaradi kršitev določb zakonodaje o konkurenci držav članic in Evropske unije

Datum : 02-12-2013

Referenčna številka :

JURI_PA(2013)524711 PE 524.711v01-00
JURI

Bernhard RAPKAY

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-12-2013

References :

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/13021

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o izvajanju Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom

Datum : 29-11-2013

Referenčna številka :

JURI_PA(2013)524682 PE 524.682v01-00
JURI

Eva LICHTENBERGER

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-12-2013

References :

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/13183

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA Priprave na popolnoma zlit avdiovizualni svet

Datum : 14-11-2013

Referenčna številka :

JURI_PA(2013)523005 PE 523.005v02-00
JURI

Françoise CASTEX

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-11-2013

References :

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/13730

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES

Datum : 11-11-2013

Referenčna številka :

JURI_PA(2013)523013 PE 523.013v01-00
JURI

Dimitar STOYANOV

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-11-2013

References :

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/13492

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

OSNUTEK MNENJA o uporabi Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij

Datum : 15-10-2013

Referenčna številka :

JURI_PA(2013)521684 PE 521.684v01-00
JURI

Raffaele BALDASSARRE

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-11-2013

References :

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/7/12941

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli na spletni strani Odbora za pravne zadeve.
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Odbor, ki ga sicer poznamo pod francosko kratico JURI, je pristojen za zakonodajo na področju civilnega prava in mednarodnega zasebnega prava, zato je močno udeležen pri pomoči državljanom Unije v njihovem vsakdanjem življenju. Pristojen je tudi za pravo družb, zato je v ospredju pri omogočanju lažjega trgovanja za podjetja na mednarodnem trgu. Med njegova glavna zanimanja sodi konkurenčnost, za katero si prizadeva predvsem v okviru obširne razprave o varstvu intelektualne in industrijske lastnine, ki je v teku.
 
Odbor je pristojen tudi za pravo, ki ureja upravo Unije, in za parlamentarno pravo, ki obsega statut poslancev Evropskega parlamenta, poslansko imuniteto in preverjanje veljavnosti  mandatov poslancev po izvolitvi.
 
Ima tudi visoko specializirano vlogo kot pravni svetovalec Parlamenta glede določenih horizontalnih vprašanj: pravne podlage aktov Unije, delegiranih aktov in izvedbenih aktov, subsidiarnosti ter sporov, pri katerih je udeležen Parlament. Ena od pomembnejših zadev, s katerimi se ukvarja, je ozaveščanje Parlamenta o sprejemanju boljše zakonodaje ter o izzivih v zvezi njeno poenostavitvijo.
 
Upam, da se vam bo spletna stran zdela koristna in informativna.
 
Lep pozdrav,
 

Klaus-Heiner Lehne, predsednik