Osnutki mnenj


Mnenja k zakonodajnim poročilom sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja k nezakonodajnim poročilom sestavljajo pobude k delom besedila. Osnutek mnenja je mnenje, o katerem odbor še ni glasoval. Ko odbor sprejme osnutek mnenja, postane ta mnenje in se nato predloži odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT OPINION on Public access to documents (Rule 116(7)) for the years 2014-2015

20-11-2015 JURI_PA(2015)571798 PE 571.798v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1683/1995 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume

17-11-2015 JURI_PA(2015)571707 PE 571.707v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

OSNUTEK MNENJA o zastopanosti delavcev v upravnih odborih v Evropi

17-11-2015 JURI_PA(2015)571733 PE 571.733v01-00
JURI

Enrico GASBARRA

OSNUTEK MNENJA o preglednosti, odgovornosti in integriteti v institucijah EU

13-11-2015 JURI_PA(2015)571698 PE 571.698v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-12-2015

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja

03-09-2015 JURI_PA(2015)565191 PE 565.191v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 22-09-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/03111

OSNUTEK MNENJA k aktu za enotni digitalni trg

27-07-2015 JURI_PA(2015)557273 PE 557.273v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-09-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/03545

OSNUTEK MNENJA o evropski državljanski pobudi

27-05-2015 JURI_PA(2015)557231 PE 557.231v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-06-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/03123

OSNUTEK MNENJA o postopkih in praksi v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014

16-03-2015 JURI_PA(2015)551952 PE 551.952v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-04-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/02759

OSNUTEK MNENJA o priporočilih Evropski komisiji glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe (TTIP)

05-03-2015 JURI_PA(2015)549425 PE 549.425v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

rok za vložitev predlogov sprememb : 26-03-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/02368

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva

05-02-2015 JURI_PA(2015)549131 PE 549.131v01-00
JURI

Victor NEGRESCU

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-02-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/02539