Osnutki mnenj


Mnenja k zakonodajnim poročilom sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja k nezakonodajnim poročilom sestavljajo pobude k delom besedila. Osnutek mnenja je mnenje, o katerem odbor še ni glasoval. Ko odbor sprejme osnutek mnenja, postane ta mnenje in se nato predloži odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

OSNUTEK MNENJA k aktu za enotni digitalni trg

27-07-2015 JURI_PA(2015)557273 PE 557.273v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

OSNUTEK MNENJA o evropski državljanski pobudi

27-05-2015 JURI_PA(2015)557231 PE 557.231v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-06-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/03123

OSNUTEK MNENJA o postopkih in praksi v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014

16-03-2015 JURI_PA(2015)551952 PE 551.952v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-04-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/02759

OSNUTEK MNENJA o priporočilih Evropski komisiji glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe (TTIP)

05-03-2015 JURI_PA(2015)549425 PE 549.425v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

rok za vložitev predlogov sprememb : 26-03-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/02368

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva

05-02-2015 JURI_PA(2015)549131 PE 549.131v01-00
JURI

Victor NEGRESCU

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-02-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/02539

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

28-01-2015 JURI_PA(2015)546831 PE 546.831v01-00
JURI

Pascal DURAND

rok za vložitev predlogov sprememb : 02-03-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/00268