Osnutki mnenj


Mnenja k zakonodajnim poročilom sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja k nezakonodajnim poročilom sestavljajo pobude k delom besedila. Osnutek mnenja je mnenje, o katerem odbor še ni glasoval. Ko odbor sprejme osnutek mnenja, postane ta mnenje in se nato predloži odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

OSNUTEK MNENJA o splošni reviziji Poslovnika Parlamenta

09-09-2016 JURI_PA(2016)589103 PE 589.103v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-09-2016

OSNUTEK MNENJA o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

08-09-2016 JURI_PA(2016)589174 PE 589.174v01-00
JURI

Pascal DURAND

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-09-2016

OSNUTEK MNENJA o nadzoru registra in sestavi strokovnih skupin Komisije

07-09-2016 JURI_PA(2016)589119 PE 589.119v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

rok za vložitev predlogov sprememb : 30-09-2016

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina)

05-09-2016 JURI_PA(2016)587696 PE 587.696v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-09-2016

OSNUTEK MNENJA o skladni politiki EU za kulturno in kreativno industrijo

25-08-2016 JURI_PA(2016)587490 PE 587.490v01-00
JURI

Therese COMODINI CACHIA

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-09-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/06375

OSNUTEK MNENJA o akcijskem načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

06-06-2016 JURI_PA(2016)584147 PE 584.147v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-07-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/06476

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 96/50/ES in Direktive Sveta 91/672/EGS

12-05-2016 JURI_PA(2016)582398 PE 582.398v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-06-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/05829

OSNUTEK MNENJA o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov

18-02-2016 JURI_PA(2016)577027 PE 577.027v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-03-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/04642

OSNUTEK MNENJA o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta

03-12-2015 JURI_PA(2015)572952 PE 572.952v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-12-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/04724

OSNUTEK MNENJA o dostopu javnosti do dokumentov (člen 116(7)) v obdobju 2014–2015

20-11-2015 JURI_PA(2015)571798 PE 571.798v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-12-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/04868