Osnutki poročil


Odbori so pristojni za obravnavo različnih zakonodajnih ali nezakonodajnih vprašanj, o katerih morajo pripraviti poročila. Ponavadi se odboru v obravnavo pošljejo različna vprašanja, ki zadevajo določeno področje, za katerega je zadevni odbor pristojen. V določenih okoliščinah pa lahko odbor pripravi poročilo na lastno pobudo. Za vsako poročilo se izmed članov odbora izbere poročevalec, ki je odgovoren za pripravo poročila. O osnutku poročila odbor razpravlja na sejah, kjer lahko poslanci predlagajo spremembe, če tako želijo. Na tej strani so prikazani osnutki poročil pred spremembami.
Za iskanje med vsemi osnutki poročil, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT REPORT on cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

09-10-2018 JURI_PR(2018)622144 PE 622.144v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-11-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters

03-10-2018 JURI_PR(2018)628500 PE 628.500v01-00
JURI

Emil RADEV

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“)

01-10-2018 JURI_PR(2018)628483 PE 628.483v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 216/2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije

27-09-2018 JURI_PR(2018)612312 PE 612.312v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/09339

OSNUTEK POROČILA s priporočili Komisiji o hitrem reševanju gospodarskih sporov

21-09-2018 JURI_PR(2018)627896 PE 627.896v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-10-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13312

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (kodificirano besedilo)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12520

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev

21-08-2018 JURI_PR(2018)625524 PE 625.524v02-00
JURI

Evelyn REGNER

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-09-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12966

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb

26-07-2018 JURI_PR(2018)625405 PE 625.405v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-09-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12962

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije

02-07-2018 JURI_PR(2018)623965 PE 623.965v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-09-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12902

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe

03-05-2018 JURI_PR(2018)621985 PE 621.985v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-06-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12508