Osnutki poročil


Odbori so pristojni za obravnavo različnih zakonodajnih ali nezakonodajnih vprašanj, o katerih morajo pripraviti poročila. Ponavadi se odboru v obravnavo pošljejo različna vprašanja, ki zadevajo določeno področje, za katerega je zadevni odbor pristojen. V določenih okoliščinah pa lahko odbor pripravi poročilo na lastno pobudo. Za vsako poročilo se izmed članov odbora izbere poročevalec, ki je odgovoren za pripravo poročila. O osnutku poročila odbor razpravlja na sejah, kjer lahko poslanci predlagajo spremembe, če tako želijo. Na tej strani so prikazani osnutki poročil pred spremembami.
Za iskanje med vsemi osnutki poročil, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE 631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fisheries Control Agency (codification)

28-11-2018 JURI_PR(2018)629749 PE 629.749v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-12-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju CJ03/8/13979

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-11-2018

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-11-2018

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE 627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13227

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE 630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-11-2018

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE 630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-11-2018

OSNUTEK POROČILA o čezmejnih zahtevah za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE 622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-11-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/09247

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila

30-10-2018 JURI_PR(2018)629542 PE 629.542v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

rok za vložitev predlogov sprememb : 26-11-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13264