Domov

 
Zadnje novice
 
Meetings schedule

Next Committee meeting will take place in Brussels:
 - on 7 April 2014, 15.00 - 18.30.
 
Latest studies / notes prepared by EAVA / IMPA and linked to the committee:

   
 
Ne zamudite
 
“One of Us” Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative “One of Us” will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health. The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
If you have any questions, please don't hesitate to contact us via e-mail: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu.
 
 

   
 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
 
1.    razlago in uporabo evropskega prava, skladnost aktov Evropske unije s primarno zakonodajo, zlasti z izbiro pravne podlage in spoštovanjem načel subsidiarnosti in sorazmernosti;
 
2.    razlago in uporabo mednarodnega prava, v kolikor to vpliva na Evropsko unijo;
 
3.    poenostavitev zakonodaje Skupnosti, zlasti za zakonodajne predloge za njeno uradno kodifikacijo;
 
4.    pravno varstvo pravic in pristojnosti Parlamenta, vključno z njegovim sodelovanjem v postopkih pred Sodiščem in Sodiščem prve stopnje;
 
5.    akte Skupnosti, ki vplivajo na pravni red držav članic, in sicer na področjih:
(a)    civilnega in gospodarskega prava,
(b)    prava gospodarskih družb,
(c)    prava intelektualne lastnine,
(d)    postopkovnega prava;
 
6.    ukrepe na področju pravosodnega in upravnega sodelovanja v civilnih zadevah;
 
7.    okoljsko odgovornost in sankcije proti okoljskemu kriminalu;
 
8.    etična vprašanja, povezana z novimi tehnologijami, ob uporabi postopka s pridruženimi odbori z ustreznimi odbori;
 
9.    Statut poslancev in Kadrovske predpise Evropskih skupnosti;
 
10.  privilegije in imunitete poslancev, kot tudi za preverjanje veljavnosti njihovih mandatov;
 
11.  organizacijo in statut Sodišča;
 
12.  Urad za usklajevanje na notranjem trgu.
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli na spletni strani Odbora za pravne zadeve.
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Odbor, ki ga sicer poznamo pod francosko kratico JURI, je pristojen za zakonodajo na področju civilnega prava in mednarodnega zasebnega prava, zato je močno udeležen pri pomoči državljanom Unije v njihovem vsakdanjem življenju. Pristojen je tudi za pravo družb, zato je v ospredju pri omogočanju lažjega trgovanja za podjetja na mednarodnem trgu. Med njegova glavna zanimanja sodi konkurenčnost, za katero si prizadeva predvsem v okviru obširne razprave o varstvu intelektualne in industrijske lastnine, ki je v teku.
 
Odbor je pristojen tudi za pravo, ki ureja upravo Unije, in za parlamentarno pravo, ki obsega statut poslancev Evropskega parlamenta, poslansko imuniteto in preverjanje veljavnosti  mandatov poslancev po izvolitvi.
 
Ima tudi visoko specializirano vlogo kot pravni svetovalec Parlamenta glede določenih horizontalnih vprašanj: pravne podlage aktov Unije, delegiranih aktov in izvedbenih aktov, subsidiarnosti ter sporov, pri katerih je udeležen Parlament. Ena od pomembnejših zadev, s katerimi se ukvarja, je ozaveščanje Parlamenta o sprejemanju boljše zakonodaje ter o izzivih v zvezi njeno poenostavitvijo.
 
Upam, da se vam bo spletna stran zdela koristna in informativna.
 
Lep pozdrav,
 

Klaus-Heiner Lehne, predsednik