Obvestila poslancev


Obvestila poslancem uporabljajo odbori, da svojim članom posredujejo informacije, ki ne sodijo v druge vrste dokumentov, na primer povzetek obiska delegacije ali sestanka s strokovnjakom, vprašanja enemu od komisarjev ali objava prejetih peticij.
Za iskanje med vsemi obvestili poslancem, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the creation of a European network of immigration liaison officers (recast)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

OBVESTILO POSLANCEM - Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

OBVESTILO POSLANCEM - Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

OBVESTILO POSLANCEM - Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Svetao pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

OBVESTILO POSLANCEM - Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI

OBVESTILO POSLANCEM - Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev)

27-09-2017 JURI_CM(2017)610877 PE 610.877v01-00
JURI

OBVESTILO POSLANCEM - Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev) (kodificirana različica)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609385 PE 609.385v01-00
JURI

OBVESTILO POSLANCEM - Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev) (kodificirana različica)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609387 PE 609.387v01-00
JURI