Obvestila poslancev


Obvestila poslancem uporabljajo odbori, da svojim članom posredujejo informacije, ki ne sodijo v druge vrste dokumentov, na primer povzetek obiska delegacije ali sestanka s strokovnjakom, vprašanja enemu od komisarjev ali objava prejetih peticij.
Za iskanje med vsemi obvestili poslancem, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

OBVESTILO POSLANCEM Predlog direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE634.653v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

OBVESTILO POSLANCEM Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE632.978v01-00
JURI

 

OBVESTILO POSLANCEM Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE631.871v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

OBVESTILO POSLANCEM Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE629.752v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

  NOTICE TO MEMBERS Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE625.541v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

  NOTICE TO MEMBERS Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE625.526v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

OBVESTILO POSLANCEM Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE621.962v01-00
JURI

 

OBVESTILO POSLANCEM Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE618.098v01-00
JURI

 

OBVESTILO POSLANCEM Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Svetao pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE618.351v01-00
JURI

 

OBVESTILO POSLANCEM Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE612.209v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA