Mnenja


Če odbor meni, da so zadeve, obravnavane v poročilu, dodeljenemu drugemu odboru, povezane z njegovim področjem pristojnosti, lahko zaprosi za status „odbora za mnenje“ (člen 53 Poslovnika). Sprejeto mnenje se posreduje pristojnemu odboru, ki o njem glasuje. Pristojni odbor mora predloge sprememb pridruženega odbora za mnenje (člen 54 Poslovnika), ki so v izključni pristojnosti tega odbora, sprejeti brez glasovanja. Končnemu poročilu je treba priložiti vsa mnenja in stališča v obliki predlogov sprememb, ki jih je sprejel odbor za mnenje. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori sprejeli.
Za iskanje med vsemi mnenji in stališči v obliki predlogov sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13226

MNENJE - Mnenje o pravni podlagi predloga direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

MNENJE - Mnenje o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in robotike

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/14158

MNENJE - Mnenje o pravni podlagi o predlogu uredbe o preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev

27-11-2018 JURI_AD(2018)628386 PE 628.386v02-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13033

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE 627.900v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13639

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)

22-11-2018 JURI_AD(2018)628700 PE 628.700v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/14009

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

21-11-2018 JURI_AD(2018)627030 PE 627.030v02-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13636

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v03-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12597