Publikacije

Publikacije

 

Order of business / Ordre des travaux

 

Voting lists

 

Practices relating to the waiver and defence of immunity

 

Timetables

 

Activity report/Stocktaking

 • Преглед на дейността на парламентарната комисия през седмия парламентарен мандат activity report
 • Přehled činnosti parlamentního výboru v průběhu sedmého volebního období activity report
 • Bestandsaufnahme der Tätigkeiten des Ausschüsses des Europäischen Parlaments in der siebten Wahlperiode activity report
 • Απολογισμός των δραστηριοτήτων της κοινοβουλευτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της 7ης κοινοβουλευτικής περιόδου activity report
 • Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature activity report
 • Balance de las actividades de las comisiones parlamentarias durante la séptima legislatura activity report
 • Arvio parlamentin valiokuntien toiminnasta 7. vaalikaudella activity report
 • Bilan des activités des commissions parlementaires au cours de la 7e législature activity report
 • Helyzetfelmérés a parlamenti bizottság 7. parlamenti ciklusban végzett tevékenységeiről activity report
 • Riepilogodelle attività parlamentari della commissione durante lasettima legislatura activity report
 • Apžvalga: parlamentinių komitetų veikla septintosios kadencijos metu activity report
 • Rendikont tal-attivitajiet tal-kumitati parlamentari matul is-seba' leġiżlatura activity report
 • Podsumowanie działań komisji parlamentarnej podczas siódmej kadencji activity report
 • Balanço das atividades da comissão parlamentar durante a sétima legislatura activity report
 • Bilanțul activităților comisiei parlamentare din cursul celei de a șaptea legislaturi activity report
 • Inventering av utskottets verksamhet under den sjunde valperioden activity report
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli na spletnemu mestu Odbora za pravne zadeve
 
 

Odbor, ki je pristojen za intelektualno lastnino, se bo v tem zakonodajnem obdobju ukvarjal z reformo pravil EU o blagovnih znamkah, s poslovnimi skrivnostmi in s prihodnostjo avtorskih pravic ter  nadaljeval svoje delo na področju upravljanja digitalnih pravic in avtorskih pravic v informacijski družbi.
 
Prednostni nalogi na področju prava gospodarskih družb bosta zaključek priprave novih pravil o insolventnosti ter obravnava novega predloga o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Pri bližajočem se pregledu pravil mednarodnega zasebnega prava o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (vključno z ugrabitvami otrok) ter pri predlogu za posodobitev postopka v sporu majhne vrednosti se bo odbor še naprej osredotočal na državljane, družine in podjetja na notranjem trgu.
 
Odbor prav tako pomaga Parlamentu kot celoti oblikovati argumentirana mnenja o vrsti zelo tehničnih vprašanj, vključno z nadzorom uporabe delegirane in izvedbene zakonodaje, zagotavljanjem ustrezne obravnave prispevkov nacionalnih parlamentov v okviru mehanizma subsidiarnosti in sprejemanjem odločitev o branjenju interesov Parlamenta na sodišču.
 
Upam, da boste našli informacije, ki jih iščete, in rad bi se vam zahvalil za vaše zanimanje za Odbor za pravne zadeve.
 
Pavel Svoboda, predsednik