Publikacije

Publikacije

 

Order of business / Ordre des travaux

 

Voting lists

 

Practices relating to the waiver and defence of immunity

 

Timetables

 

Others

 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli na spletni strani Odbora za pravne zadeve.
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Odbor, ki ga sicer poznamo pod francosko kratico JURI, je pristojen za zakonodajo na področju civilnega prava in mednarodnega zasebnega prava, zato je močno udeležen pri pomoči državljanom Unije v njihovem vsakdanjem življenju. Pristojen je tudi za pravo družb, zato je v ospredju pri omogočanju lažjega trgovanja za podjetja na mednarodnem trgu. Med njegova glavna zanimanja sodi konkurenčnost, za katero si prizadeva predvsem v okviru obširne razprave o varstvu intelektualne in industrijske lastnine, ki je v teku.
 
Odbor je pristojen tudi za pravo, ki ureja upravo Unije, in za parlamentarno pravo, ki obsega statut poslancev Evropskega parlamenta, poslansko imuniteto in preverjanje veljavnosti  mandatov poslancev po izvolitvi.
 
Ima tudi visoko specializirano vlogo kot pravni svetovalec Parlamenta glede določenih horizontalnih vprašanj: pravne podlage aktov Unije, delegiranih aktov in izvedbenih aktov, subsidiarnosti ter sporov, pri katerih je udeležen Parlament. Ena od pomembnejših zadev, s katerimi se ukvarja, je ozaveščanje Parlamenta o sprejemanju boljše zakonodaje ter o izzivih v zvezi njeno poenostavitvijo.
 
Upam, da se vam bo spletna stran zdela koristna in informativna.
 
Lep pozdrav,
 

Klaus-Heiner Lehne, predsednik