Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/07947

NAPAKE/DODATKI
ERR01
  • odpri PDF v novem oknu
  • Odpri Wordov dokument v novem oknu.
PRED. SPREM.
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

POROČILO s priporočili Komisiji o statutu za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/07988

POROČILO o tridimenzionalnem tiskanju, izzivu na področjih pravic intelektualne lastnine in civilne odgovornosti

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/09065

NAPAKE/DODATKI
ERR01
  • odpri PDF v novem oknu
  • Odpri Wordov dokument v novem oknu.

POROČILO o spremljanju uporabe prava EU v letu 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11749

NAPAKE/DODATKI
ERR01
  • odpri PDF v novem oknu
  • Odpri Wordov dokument v novem oknu.
PRED. SPREM.
001-003

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi Priloge A k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti

17-05-2018 A8-0174/2018 PE 613.544v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/10569

PRED. SPREM.
001-013

POROČILO o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

S tem povezani dokumenti v dosjeju CJ22/8/05637

POROČILO o pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11955

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11188

NAPAKE/DODATKI
ERR01
  • odpri PDF v novem oknu
  • Odpri Wordov dokument v novem oknu.