Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Steevu Brioisu

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Sophie Montel

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Manolisu Kefalojanisu (Manolis Kefalogiannis)

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

POROČILO o zahtevi za posvetovanje o privilegijih in imuniteti Alfonsa Luigija Marre

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA